Opis konserwacji ołtarza głównego

 

Skrócony opis prac konserwatorskich.

 

Drewniany ołtarz główny p.w. Matki Bożej Pocieszenia z kościoła parafialnego w Bogorii poddany został pracom konserwatorskim w okresie od kwietnia do listopada 2009 r. Prace podzielone zostały na etapy techniczny i estetyczny. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami komisji konserwatorskiej przyjęty został zakres prac polegający na odsłonięciu i zachowaniu oryginalnej polichromii powierzchni ołtarza oraz uzupełnieniu i aranżacji zachowanych warstw złoceń i srebrzeń- bez wykonywania ich na nowo.

 

Czytaj więcej...

Ołtarz główny

 

 Zdjęcia ołtarza po konserwacji

 

Ołtarz główny pw.Matki Bożej Pocieszenia w kościele pw Św. Trójcy powstał  w poł. XVIII w. w nieznanej pracowni (prawdopodobnie w sandomierskiej pracowni Macieja Polejowskiego) i reprezentuje styl rokokowy. Posiada on rozbudowaną konstrukcję architektoniczną. W nastawę ołtarza wkomponowane są perspektywicznie ustawione kolumny zwieńczone kompozytowymi głowicami, filary ze złoconymi ornamentami plecionkowymi oraz  lustra. 

 

Czytaj więcej...