Słynący łaskami Obraz Matki Bożej

Ks. Andrzej Wierzbicki

Słynący łaskami Obraz Matki Bożej Pocieszenia znajdujący się w ołtarzu głównym.

 

 


Obraz Matki Bożej Pocieszenia cieszy się szczególna czcią wiernych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości należących do parafii sąsiednich, przybywają do bogoryjskiej świątyni, aby za pośrednictwem Matki Bożej Bogoryjskiej prosić Boga o Potrzebne laski.


W 2008 roku dokonano renowacji i konserwacji Cudownego Obrazu.

Uroczystości reintronizacji pani Bogoryjskiej, Która odbyła się 11 maja 2008 r przewodniczyłPasterz Diecezji Ks.Bp.Andrzej Dzięga.


29 sierpnia 2010 roku odbyła się uroczysta koronacja Cudownego Obrazu pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Ks.Bpa.Krzysztofa Nitkiewicza.

Matko Boża Bogoryjska - Modl się za nami.