Fundacja

O Fundacji - Dane Fundacji


Kustosz Sanktuarium w Bogorii założył Fundację.

 

Po wielu  miesiącach starań i oczekiwania w dniu 22 lipca 2009 roku załatwiono ostatnie formalności prawne i fundacja może już prowadzić działalność.

 

Fundacja została powołana w celu:

 

  • Podnoszenia świadomości wiernych w kraju i za granicą dotyczącej Obrazu i Matki Boskiej Bogoryjskiej.Działań na rzecz renowacji i konserwacji
  • Cudownego Obrazu, wystroju Sanktuarium i jego otoczenia. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i wspieranie działań w zakresie:

 

  1. Szerzenia czci obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  2. Wiedzy Upowszechniania w kraju i za granicą o cudownym obrazie Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  3. Sprawowania opieki Duchowej i duszpasterskiej nad pielgrzymami przybywającymi do Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  4. Gromadzenia i archiwizowania dokumentów potwierdzających Cudowną moc Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  5. Współpracy z placówkami oświatowo - kulturalnymi działającymi na terenie parafii w ce?u propagowania wiedzy o cudownym obrazie Matki   Boskiej Bogoryjskiej.
  6. Organizowania konkursów dla dzieci dotyczących wiedzy na temat cudownego obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej i fundowanie nagród laureatom konkursu.
  7. Krzewienia i kultywowania miejscowych związanych zwyczajów z cudownym obrazem Matki Boskiej Bogoryjskiej.
  8. Prac konserwatorskich w Sanktuarium i jego otoczeniu.

 

Dane Fundacji:

 

 

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM KU CZCI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOGORYJSKIEJ

 

ul. Staszowska 9

 

28-210 Bogoria

 

KRS: 0000331024

 

Nr.konta: 97 9431 0005 2002 0201 4647 0002

 

 

 

Dla Zagranicznych ofiarodawców:

 

 

Adres jak wyżej ..

 

SWIFT / BIC: POLUPLPR

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie

 

IBAN: PL 97 9431 0005 2002 0201 4647 0002