Droga Krzyżowa ulcami Bogorii

W dniu 21 kwietnia 2011 r, czyli w Wielki Czwartek, tradycyjnie już odbyła się na ulicach Bogorii Droga Męki Pańskiej. Trasa podobnie jak w latach ubiegłych zaczynała się stacjami  przygotowanymi w kościele i na placu przykościelnym, aby następnie podążyć ul. Staszowską do Rynku, na którego obwodzie  przystawaliśmy w modlitewnej zadumie przed czterema stacjami.

Dalsza trasa biegła ul. Leśną, Południową, Staszowską, Obwodnicą wokół cmentarza do Kapliczki z cudownym źródełkiem. Tegoroczne rozważania czytane na poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej przez młodzież z bogoryjskich szkół, zawierały pogłębienie treści Męki Pańskiej o wątki przypominające życie i naukę niesioną światu przez naszego Papieża Jana Pawła II, który niebawem zostanie wyniesionyny na ołtarze. Było to zatem modlitewne spotkanie przygotowujace nas zarówno do nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jak i do zaplanowanej na 1 maja uroczystej beatyfilkacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Ksiądz kanonik Andrzej Wierzbicki, kustosz naszego sanktuarium, w podsumowaniu nauki płynącej z naszych rozważań podkreślił potrzebę realizacji testamentu pozostawionego przez Jana Pawła II, w którym można znaleźć rozwiazania naszych osobistych jak i ogólnonarodowych  problemów. Po zakończeniu modlitewnego spotkania wierni zaczerpneli do przyniesionych ze sobą naczyń wodę mającą w tę wielkoczwartkową noc cudowną moc chronienia tych, którzy się tą wodą obmywają, przed chorobami duszy i ciała. Nawiązaliśmy zatem chlubnie do tradycji, która jest kultywowana w naszej parafii już przez stulecia.

 

Zdjęcia: