Rok 2014

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Przeżywana  aktualnie przez naszą wspólnotę parafialną czwarta rocznica Koronacji Łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia zaowocowała między innymi powołaniem spośród wiernych kolejnej wspólnoty. Jest nią Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, której animatorem jest Alicja Zielińska, zaś opiekunem duchowym ks. kanonik Andrzej Wierzbicki.

 

Wspólnota jest wyznaniem naszej wiary i deklaracją życia według tej wiary, czyli postanowieniem prowadzenia prawdziwie chrześcijańskiego życia. Jest odpowiedzią na miłość Jezusa płynącą z Jego Najświętszego Serca. To postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Pana Jezusa w pragnieniu pełnego nawrócenia się do Boga i skutecznej walki z własnym grzechem, tak aby Bóg mógł w naszym życiu królować - zarówno w wymiarze osobistym, rodzinnym jak i społecznym. Intronizacja to wprowadzenie Boga na tron, a tym tronem ma być wnętrze człowieka, życie rodzinne i społeczne. Intronizacja jest wyraźną wolą Pana Jezusa wypowiedzianą do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Rozalia mówi przede wszystkim o Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a nawiązując wielokrotnie do królowania Chrystusa wskazuje następującą kolejność: przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy dojść do pełnego uznania z wiarą Jezusa za Króla i Jego panowania - powiedziała animatorka wspólnoty zwracając uwagę na słowa przytoczone przez Rozalię podczas opisywania pełnej trwogi wizji zniszczenia świata na skutek grzechów. Było to w lipcu 1938 r.: Oto te słowa:

 

Ostaną się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi (83) i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!

 

Członkowie nowej wspólnoty podjęli postanowienie prowadzenia cotygodniowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem jako wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy nasze, naszych rodzin, parafii i tych, co jeszcze przepraszać nie potrafią, prosząc o Intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach, Ojczyźnie i świecie oraz polecając Bogu wszystkie ważne i aktualne sprawy Kościoła i Narodu. Takie godzinne modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu odbyły się w miniony piętek i odtąd będą się regularnie odbywać w każdy piątek, aż do  uroczystości intronizacyjnej.

Członkowie nowej wspólnoty zapraszają na te modlitwy wszystkich parafian, którym bliski jest ideał stawiany przez wspólnotę jak również zachęcają do wstępowania w jej szeregi.

 

Tekst: Cz. Brudek

 Zdjęcia: Cz. Brudek