Rok 2014

Pielgrzymka Gimnazjalistów na Jasną Górę

 

DZIĘKCZYNIENIE

ZA TRZYLETNIĄ EDUKACJĘ W GIMNAZJUM

 

W dniu 09 kwietnia 2014 roku uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogorii pod opieką księdza prefekta, dyrektora szkoły i nauczycieli odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Celem wyjazdu było dziękczynienie za trzyletnią edukację w gimnazjum oraz prośba o pomyślność w czasie egzaminu gimnazjalnego i światło Ducha Świętego w wyborze dalszej drogi życiowej.

 

Czytaj więcej...

?WEJDŹ CAŁY, POZOSTAŃ SAM, WYJDŹ INNY?

 

Wielki Post to szczególny czas, kiedy chrześcijanin bardziej niż zwykle wnika w głębię swojego serca, pytając o jakość swojej WIARY i MIŁOŚCI względem Boga i bliźniego. Najdoskonalszym wzorem dla wszystkich jest Jezus Chrystus, Syn Boży.

Trwający rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem: ?WIERZE W SYNA BOŻEGO? ma m.in. pogłębić naszą osobistą więź z Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata. Doskonałą okazją ku temu, dla dzieci i młodzieży naszych szkół, stały się tegoroczne rekolekcje wielkopostne trwające od 03 do 07 kwietnia br. Poprowadził je ks. Mariusz Pyryt, wikariusz parafii Św. Barbary w Staszowie, duszpasterz dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Wieczór Modlitewny w IX Rocznicę Śmierci Jana Pawła II

 

2 kwietnia 2014r. o godz. 21.00 wierni zgromadzili się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii na wspólnej modlitwie, apelu oraz programie artystycznym z okazji dziewiątej rocznicy śmierci błogosławionego Jana Pawła II.

Obchody rozpoczęły się odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Wspólną modlitwą wierni dziękowali za nauczanie Papieża i Jego życie. Młodzież przybliżyła postać Jana Pawła II jako Papieża dialogu. Przypomniała drogę życiową Wielkiego Polaka i ważne wydarzenia z Jego pontyfikatu. Odtworzyła wzniosłe i wyjątkowe słowa ukochanego Ojca Świętego. Podkreśliła, że to On pokazał im jak mają żyć, jak kochać, jak się modlić.

 

Czytaj więcej...

9 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II w Naszym Sanktuarium

 

2 kwietnia był w całej Polsce wyjątkowym dniem organizacji specjalnych nabożeństw, czuwań modlitewnych, sympozjów poświęconych Janowi Pawłowi II z okazji przypadającej na ten dzień 9 rocznicy Jego śmierci. Również i w naszym Sanktuarium odbyły się w tym dniu wieczorne czuwania modlitewne, w których główną rolę przyjęła na siebie młodzież z miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących noszących imię bł. Jana Pawła II.

 

Czytaj więcej...

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 
Konferencja Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2014 r. zatwierdziła dokonaną w czerwcu 2013 nowelizację IV przykazania kościelnego. Poniżej zamieszczamy tekst przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią.
 
 PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 

 

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
Czytaj więcej...

"Wyjdź z tłumu"

 

          Dnia 21 marca 2014r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii przygotowali i poprowadzili drogę krzyżową.
      Była to próba odwzorowania misterium męki Pańskiej, która nawiązywała do scen opisywanych w Ewangelii. Widowisko uświetnił pokaz multimedialny połączony z inscenizacją męki Chrystusa, w postać, którego wcielił się Kamil Jurkowski. Wierni zobaczyli improwizację przepełnioną bólem, cierpieniem i upokorzeniem, jakie przeżywał Chrystus.

 

Czytaj więcej...

Wielki Post

 

Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.

Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Liczba 40 stanowi w Piśmie świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga.

W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne:

- czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem;

- czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej;

- czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Czytaj więcej...

Środa popielcowa 2014

 

 Dziś jest Popielec

Środa Popielcowa zwana również Popielcem, to pierwszy dzień Wielkiego Postu, trwającego aż do Wielkanocy.  Popielec i obrzędy z nim związane mają być wyraźnym znakiem początku okresu Wielkiego Postu, czasu refleksji, zadumy i umartwienia, czasu, który ma nas przygotować na święto Zmartwychwstania Pana.

 

Czytaj więcej...

XXII Światowy Dzień Chorego w Bogoryjskim Sanktuarium

 

Obchody Światowego dnia Chorych w naszym Sanktuarium przebiegały dwustopniowo. W niedzielę 9 lutego, na wszystkich mszach św. odczytywany był List Pasterski naszego biskupa Krzysztofa Nitkiewicza poświęcony tej tematyce, a w modlitwie wiernych modliliśmy się wspólnie w intencjach szczegółowych chorych, ich opiekunów oraz służby zdrowia, która pomimo znanych trudności i ograniczeń jednak na ogół dobrze sprawuje opiekę nad członkami naszych rodzin i naszej społeczności parafialnej.

 

Czytaj więcej...