Obchody Święta Patrona Szkoły - Jana Pawła II

 

Obchody Święta Patrona

Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Jana Pawła II

 

Pielgrzymka do Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie

 

W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły 1 października 2013 roku młodzież z Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii im. Jana Pawła II udała się z pielgrzymką do Staszowa do kościoła pw. Ducha Św., który jest jednocześnie sanktuarium Jana Pawła II. Rozmodlona i rozśpiewana grupa młodzieży pod opieką p. dyr. Zdzisława Komóra, ks. Waldemara Bieńko, p. Edyty Utnik, p. Barbary Michalskiej, p. Anny Ziębory uczestniczyła w uroczystej Mszy świętej, którą odprawił ks. Waldemar Bieńko. Ks. Grzegorz Maruszak, dekanalny duszpasterz młodzieży w wygłoszonej homilii przypomniał, że przykład życia i nauczanie Jana Pawła II jest ciągle aktualne. Podał wiele pięknych, a może mało znanych dowodów niezwykłości i świętości papieża.

 

Po Eucharystii bogoryjscy pielgrzymi uczestniczyli w modlitewnej adoracji w kaplicy błogosławionego Jana Pawła II i złożyli kwiaty, jako skromny wyraz miłości wobec swojego Patrona. Miłym akcentem kończącym pielgrzymowanie był słodki poczęstunek przygotowany przez ks. proboszcza Szczepana Janasa. Młodzież pokrzepiona duchowo i fizycznie, pełna wdzięczności Bogu powróciła do Bogorii.

 

 Zdjęcia z pielgrzymki do Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie 

 

Wieczornica ku czci Jana Pawła II połączona z apelem Jasnogórskim

w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii

 

W środę 2 października 2013r w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły młodzież z Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii pod kierunkiem swoich nauczycieli, przygotowała modlitewne czuwanie u stóp Matki Bożej Bogoryjskiej - Pani Pocieszenia, aby przez jej ręce dziękować Bogu za największego z rodu Polaków papieża, bł. Jana Pawła II. Młodzi ludzie, którzy zaliczają się do pokolenia JP II słowami wierszy, piosenkami i modlitwą, pragnęli oddać hołd swojemu Patronowi . Ks. proboszcz Andrzej Wierzbicki w słowie wstępnym nawiązał do przesłania, które zostawił nam Ojciec święty. Zwrócił uwagę na jego zawierzenie Maryi i zawołanie Totus Tuus - cały twój Maryjo. Kustosz sanktuarium przypominał również, że pod obrazem Matki Bożej Pocieszenia, znajduje się krzyż pektoralny, który należał do Jana Pawła II a został ofiarowany w dniu koronacji cudownego wizerunku jako wotum  przez pasterza diecezji ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza . Ksiądz proboszcz dziękując młodzieży i nauczycielom za piękny program modlitewno - artystyczny zacytował słowa Jana Pawła II, że zawsze musimy być ludźmi sumienia, którzy z odwagą wybierają dobro i zawsze odrzucają zło. Zwracając się do licznie zebranych w świątyni ks. Wierzbicki przypomniał, że słowa papieża musimy realizować w naszym codziennym życiu i środowisku, w które Bóg nas posyła. Na zakończenie wszyscy odśpiewali Apel Jasnogórski, przyjęli błogosławieństwo i z ulubioną pieśnią papieża na ustach "Barka" rozeszli się do domów.

 

Tekst: Barbara Michalska

 

 Zdjęcia wykonał: Adam Krzyżanowski 

 

Uroczyste Obchody Święta Patrona Szkoły

w ZSO-Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Bogorii

 

 

?Nie lękajcie się świętości, wzbijajcie się na wysokie szczyty? powiedział bł. Jan Paweł II i te słowa widnieją w miejscu pamięci o Janie Pawle II w ZSO -Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Bogorii.

 

Październik to miesiąc, który wpisał się na stałe do tradycji szkoły w Bogorii, gdyż uroczyście obchodzi Święto Patrona ? bł. Jana Pawła II. Święto  to zostało ustanowione nie tylko po to, by było dniem podniosłych uroczystości, ale  stało się również  okazją do zastanowienia się, co można zrobić, aby nauczanie Papieża wprowadzić w życie tu, gdzie żyjemy w rodzinie, w szkole, w klasie  i środowisku. Pamiętamy, co mówił  Jan Paweł II, że miarą wielkości człowieka nie jest wiedza, ale miłość.

 

W tym roku uroczystości papieskie trwały  od 30 września do 3 października 2013r., a honorowy patronat  obchodów Święta Patrona Szkoły objęli:

-      Jego Ekscelencja  Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz,
-      Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
-      Świętokrzyski Kurator Oświaty  Małgorzata Muzoł,
-      Starosta Powiatu Staszowskiego  Andrzej Kruzel
-      Wójt Gminy Bogoria Władysław Brudek
-      Dziekan Dekanatu Staszowskiego Ksiądz Andrzej Wierzbicki.

       Społeczność szkolna pragnęła na wielu płaszczyznach i przez różne formy aktywności oddać hołd Papieżowi, włączając w te przeżycia dużą grupę dzieci, młodzieży i dorosłych. Program obchodów Święta Patrona Szkoły przedstawiał się w następująco:

 

30.09.2013r. odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej oraz plener malarski we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bogorii.

 

 Zdjęcia z Konkursu Piosenki Religijnej  

 

01.10.2013r. odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie, a jury podsumowało I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ?Papież Jan Paweł II w moich oczach?

 

02.10.2013r. miał miejsce I Międzyszkolny Bieg Papieski oraz Apel Jasnogórski połączony z wieczornicą ku czci bł. Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii.

 

 Zdjęcia z I Międzyszkolnego Biegu Papieskiego  

 

03. 10. 2013r był najbardziej uroczystym dniem obchodów. Rozpoczęła go Msza św., której przewodniczył Pasterz Diecezji Jego Ekscelencja Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W homilii Ks. Biskup powiedział do zebranych: ?Postawa papieża przypomina nam, co to znaczy być chrześcijaninem, czyli kochać, wybaczać, szanować?.

 

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy modlitewnego spotkania przeszli na halę sportową gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Dyrektor Szkoły Zdzisław Komór powitał zaproszonych i przybyłych gości:

 

-       Pasterza Diecezji, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza;

-       Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Panią Małgorzatę Muzoł;

-       księdza Dziekana Dekanatu Staszowskiego Andrzeja Wierzbickiego;

-       księży proboszczów oraz księży prefektów

-       wójta gminy Bogoria, Pana Władysława Brudka;

-       przewodniczącego Rady Gminy, Pana Macieja Tutaka;

-        wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli;

-       dyrektorów instytucji współpracujących z naszą szkołą

-       przedstawicieli rodziców naszych wychowanków

-       sponsorów i przyjaciół szkoły;

-       poczty sztandarowe;

-       emerytowanych nauczycieli naszej szkoły;

-       nauczycieli, uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii.

 

Na wstępie Dyrektor Szkoły podkreślił, że: ?planując obchody Święta Patrona Szkoły w dniach od 30 września do 3 października nie przypuszczaliśmy, że zbiegną się one z ogłoszeniem tak radosnej dla nas nowiny, bowiem dnia 30 września 2013r. dowiedzieliśmy się, iż bł. Jan Paweł II 27 kwietnia 2014r. zostanie kanonizowany. To dla naszej społeczności szkolnej ogromna radość, a jednocześnie chluba, że możemy szczycić się takim patronem?.

 

       Kolejnym punktem uroczystości było przejście do miejsca pamięci Patrona Szkoły gdzie nastąpiło poświęcenie popiersia bł. Jana Pawła II przez Biskupa Ordynariusza. Świadkami wydarzenia byli również zaproszeni goście, obecni księża, dyrekcja szkoły, delegacje uczniów i rodziców.

 

Uroczystym Polonezem rozpoczęto część artystyczną przygotowaną przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli. Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście w osobach: Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pani Małgorzaty Muzoł, i Wójta Gminy Bogoria, Pana Władysława Brudka.

 

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursów międzyszkolnych.

Akcentem końcowym była możliwość obejrzenia wystawy sakralnej Pana Andrzeja Adama Nowaka przy akompaniamencie orkiestry Pana Tadeusza Wrześniaka.

Codziennemu życiu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących ? Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii towarzyszyć będą słowa: ?Czynami patrona wsparci, za Jego przykładem iść chcemy?.

 

Tekst: Ks. Waldemar Bieńko

 

 Zdjęcia wykonała: Barbara Kasińska kl. II B L.O. w Bogorii  -   

 Zdjęcia znajdują się na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii  -- > Kliknij tutaj 

 

 

Materiał filmowy z Mszy Świętej przygotował: Adam Krzyżanowski 

 

Materiał filmowy z akademii w Zespole Szkół Ogólnokształcących przygotował: Adam Krzyżanowski 

Materiał znajduje się na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii  -- > Kliknij tutaj