Św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzieży

 

Obchody Święta św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży

 w parafii p.w. Trójcy Świętej w Bogorii

 

   W tym roku w dniach od 15 do 21 września przeżywamy w naszej parafii tak jak w całej Polsce III Tydzień Wychowania. Z tej okazji podejmujemy różne inicjatywy mające na celu podkreślenie roli wychowania w procesie rozwoju człowieka. Centralnym punktem tych obchodów była data 18 września - święto św. Stanisława Kostki.
W tym dniu nauczyciele, młodzież i dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Publicznego Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Bogorii wzięli udział w uroczystej Mszy świętej. Ksiądz wikariusz Waldemar Bieńko we wstępie do liturgii powitał wszystkich w najważniejszej godzinie dnia, czyli spotkaniu z Jezusem i przypomniał hasło towarzyszące obchodom tegorocznego tygodnia wychowania: "Wychowujmy do wartości, aby życie budowali na Skale".

 

Celebrans przypomniał, że: "prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej ostatecznego celu, czyli osiągnięcia zbawienia, ale równocześnie do poznania społeczności, w których młody człowiek dorasta. Trzeba także pamiętać i modlić się
o właściwe ukształtowanie sumień młodych ludzi, co zapewni im prawdziwą wolność, doprowadzi do pokoju serca oraz doskonalszego poznania i umiłowania Boga".

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia było wypełnione po brzegi. W oprawę liturgiczną Mszy św. czynnie włączyły się dzieci i młodzież naszych szkół. Pod koniec liturgii nastąpił Akt Zawierzenia Bogu Ojcu Dzieła Wychowania, dokonany przez przedstawicieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Ukoronowaniem modlitewnego spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której przez śpiew i rozważania modlitewne uwielbiono Boga.
Głównym tematem rozważań był ewangeliczny opis odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni oraz postać św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży pod opiekę, którego oddali się wszyscy zgromadzeni w świątyni. 

 

   Zdjęcia z Mszy św. dla dzieci i młodzieży znajdują się na  

 stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii   -   kliknij tutaj --->