Obchody uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz XIII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Bogorii

 

Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwana w tradycji ludowej Świętem Matki Bożej Siewnej (8 września), to szczególna okazja świętowania parafialnego Dnia Odpustu, a zarazem dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Na ten właśnie dzień przygotowano w Bogorii XIII Wojewódzkie Święto Plonów.

W tym pięknym tak jak i cały okres żniw pogodnym dniu nasze Sanktuarium i przylegające tereny zapełniły się delegacjami rolników z poszczególnych powiatów i gmin województwa świętokrzyskiego, którzy w strojach ludowych przynieśli ze sobą przepiękne wieńce i inne dary, aby ofiarować je jako symbol dziękczynienia za obfite plony. W uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył kustosz naszego Sanktuarium ks. kanonik Andrzej Wierzbicki wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich oraz władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także licznych organizacji pracujących w obsłudze rolnictwa.

 

W homilii wygłoszonej przez ks. Andrzeja Wierzbickiego znalazły się objaśnienia obyczaju dożynkowego w Polsce wynikającego z potrzeby okazania szacunku dla chleba jako efektu pracy rąk ludzkich. Kłosy i ziarna zbóż wykorzystane w wieńcach dożynkowych oraz bochnie chleba upieczonego z tegorocznej mąki wzrastały w łaskawie sprzyjających warunkach, za które przyszliśmy dzisiaj podziękować Panu Bogu -€“ powiedział. Warto przy tej okazji wspomnieć odwieczne związki polskiego chłopa z kościołem, które uwiecznili przedstawiciele naszej kultury w licznych dziełach malarzy, poetów i pisarzy. Pamiętajmy o tym dorobku poprzednich pokoleń i czyńmy wszystko, aby te związki nadal pozostawały żywe i wypełnione religijną treścią.
Błogosławiony Jan Paweł II zwracając się do rolników w okresie dożynek, najlepiej jak można wyraził to, co dzisiaj odczuwamy następującymi słowami:
?Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić?.
Drodzy rolnicy, sadownicy i ogrodnicy, życzę Wam zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z niełatwej pracy na roli. Życzę, aby nigdy na polskich stołach nie zabrakło chleba. Uczmy dzieci i wnuki poszanowania dla tego najważniejszego pokarmu. Bądźmy dobrzy jak chleb i dzielmy się nim sprawiedliwie. Władzom wszystkich szczebli życzę mądrego kierowania rozwojem tej ważnej dziedziny naszej działalności gospodarczej, aby polski rolnik znalazł właściwe dowartościowanie swojej trudnej pracy i godne warunki życia – powiedział przemawiający do zebranych kustosz naszego Sanktuarium.

Uroczystości kościelne zakończyło błogosławieństwo i poświecenie przez ks. proboszcza w asyście przedstawicieli władz państwowych i samorządowych przyniesionych do kościoła wieńców i innych darów.

Przemawiający w imieniu organizatorów i uczestników Marszałek Sejmiku Samorządowego woj. Świętokrzyskiego pan Adam Jarubas podziękował za przyjęcie, za wygłoszoną homilię i za życzenia skierowane do uczestników tej dziękczynnej Mszy Świętej. Ze swej strony zapewnił o najwyższej uwadze z jaką władze traktują rolnictwo i dziedziny z nim związane. W imieniu tych władz oraz swoim własnym złożył rolnikom  życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Po zakończeniu uroczystej mszy św. jej uczestnicy w paradnym pochodzie dożynkowym udali się na plac szkolny gdzie zorganizowano pozostałe części uroczystości.
 

 Tekst i zdjęcia :  Czesław Brudek