Rok 2011

Nowa elewacja - ostatnim elementem renowacji kościoła św. Trójcy w Bogorii

Ks. Andrzej Wierzbicki

Przyjęty przed dwoma laty program renowacji naszego sanktuarium wkroczył w ostatni etap realizacji. Jest nim wykonanie nowej elewacji zewnętrznej kościoła. Aktualnie dokonywane jest skuwanie tynków mające na celu odsłonięcie muru wykonanego z czerwonej cegły w celu odwodnienia go i zabezpieczenia przed podsiąkaniem wody gruntowej i wchłanianiem wody  opadowej.

Prace podjęte przed nastaniem zimy mają na celu wykorzystanie naturalnych warunków atmosferycznych do procesów jakie muszą zaistnieć w murach, które nie posiadając żadnej izolacji poziomej, uległy procesom erozji i znacznemu zwietrzeniu materiałów użytych do wznoszenia budynku kościoła. Po skuciu tynków( nie wszędzie jest to możliwe) nastąpi piaskowanie jego ścian i nasączanie ich substancjami odcinającymi podsiąkanie wód gruntowych oraz wchłanianie wilgoci pochodzącej z opadów. Po należytym wyschnięciu murów i w odpowiednich warunkach atmosferycznych ? wiosna-lato - zostaną wykonane nowe tynki, które będą chronić obiekt przed szkodliwymi warunkami i usuną przyczynę wywołującą odpadanie kolejno nakładanych warstw farby. Dzięki tym pracom nasz kościół odzyska pełnię swego barokowego piękna.

Cz.B.

Zdjęcia