Rok 2011

Pielgrzymka wychowanków Ośrodka "Radość Życia" w Sandomierzu do naszego Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia

Ośrodek "Radość Życia" to placówka rehabilitacyjno ? edukacyjna  dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej działająca przy  Caritas Diecezji Sandomierskiej.
W ramach Ośrodka funkcjonuje przedszkole specjalne, szkoła podstawowa,
specjalne gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

 

120 wychowanków uczących się w Sandomierskim Ośrodku wzięło udział
w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Bogorii.
Razem z podopiecznymi w pielgrzymce uczestniczyli też nauczyciele,
na czele z Panią dyrektor Marią Butkowską oraz opiekunowie i rodzice.  
O godzinie 10.00  14 października w naszym parafialnym kościele
odbyła się msza św. dla pielgrzymów, którą odprawił ksiądz Tomasz Zdyb - opiekun duchowy placówki.
W czasie nabożeństwa, dzieci przystępujące wiosną do pierwszej Komunii Świętej, otrzymały różańce.
Po mszy św. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bogorii zaprezentowali krótki program artystyczny,
który przygotowali pod kierunkiem Pani katechetki Elżbiety Trybuszkiewicz.
Następnie ks. Proboszcz Andrzej Wierzbicki opowiedział przybyłym historię obrazu i naszej świątyni.  
Wszyscy otrzymali obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Bogoryjskiej.
Z kościoła  pielgrzymi udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących na ciepły posiłek.
Pielgrzymka mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób.
Duży wkład organizacyjny w to przedsięwzięcie wnieśli państwo Maria i Adam Krzyżanowscy z Bogorii, których córka jest uczennicą Ośrodka "Radość Życia".

Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Bogoria - Władysławowi Brudkowi
za sfinansowanie poczęstunku dla pielgrzymów, ks. Proboszczowi parafii Bogoria za duchową opiekę
nad przybyłymi pielgrzymami, Pani Marcie Bąk - kierowniczce Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
za całościowe zorganizowanie poczęstunku pielgrzymów oraz dyrektorowi Zdzisławowi Komórowi
za udostępnienie sali, na której mogli pielgrzymi spożyć posiłek.
Wszystkim obecnym bardzo smakowało danie przygotowane przez
Pana Józefa, który na co dzień dba o wyżywienie dzieci w tutejszym przedszkolu.
Nie można również pominąć pomocy Pani Teresy Kowalskiej, która
zapewniła stronę logistyczną podczas przygotowań do przyjęcia gości.
Dziękujemy również Paniom pracującym w Gimnazjum w Bogorii.
Na szóstkę spisali się harcerze, którzy wraz z opiekunką,  Panią Agnieszką Wiśniewską
zaangażowali się do pomocy w czasie trwania pielgrzymki.   

 

                                                      J .Gałęza - Terelak 

Galeria zdjęć z dnia pielgrzymki