Rok 2011

Zakończona konserwacja chóru i prospektu organowego

Ks. Andrzej Wierzbicki

Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego chóru i prospektu organowego z II poł. XVIII w. w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej w Bogorii.

W terminie od czerwca do września 2011 r. przeprowadzone zostały prace konserwatorskie drewnianego chóru i prospektu organowego. Po ustawieniu rusztowań i wykonaniu wstępnych  odkrywek konserwatorskich nie stwierdzono występowania XVIII- wiecznej marmoryzacji oraz warstw złoceń na powierzchni listew i ornamentów.

Zachowana marmoryzacja prospektu wykonana została w latach powojennych, marmoryzacja chóru w latach 90-tych XX w. podczas renowacji wewnętrznych ścian kościoła. W związkuz tym faktem podczas komisji konserwatorskiej zadecydowano o wykonaniu aranżacji konserwatorskiej na powierzchni chóru i prospektu polegającej na wykonaniu nowej marmoryzacji nawiązującej do barokowej marmoryzacji zachowanej na ambonie. Zdecydowano również o wykonaniu nowych złoceń na powierzchni ornamentów i listew płycin chóru.
Wykonana została konserwacja techniczna polegająca na dezynsekcji i impregnacji strukturalnej drewna struktury i ornamentów, chemiczne usunięcie marmoryzacji sufitu  i filarów chóru pochodzącej z lat 90-tych XX w., uzupełnienie ubytków drewna, zaprawy na drewnie, reperacja spękań i klejenie odłamanych elementów. Szczególnie ważnym zabiegiem była długotrwała impregnacja wzmacniająca poważnie zniszczonego przez drewnojady drewna ornamentów z prospektu organowego. Po uzupełnieniu zapraw i wyrównaniu powierzchni drewna na elementy przeznaczone do pozłocenia nałożono pulmenty, a na koniec złoto płatkowe 23 karatowe.  Po wykonaniu tych prac przystąpiono do wykonania nowej marmoryzacji nawiązującej do tej zachowanej na ambonie w nawie kościoła. Marmoryzacje wykonano metodą nakładania kolejnych warstw laserunków w celu uzyskania imitacji marmuru. Na koniec powierzchnia struktury została zawerniksowana półmatowo, zamontowane zostały pozłocone ornamenty i zdemontowane rusztowanie.

Zdjęcia