Rok 2011

Ołtarz św.Michała powrócił po renowacji

Ks. Andrzej Wierzbicki

Prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Michała Archanioła trwały od 1 kwietnia do 20 czerwca 2011 roku.

 

 

 

  

 

 

 Ołtarz św. Michała Archanioła powstał w II poł. XVIII w. w stylu barokowym. Umiejscowiony jest w nawie kościoła, po lewej stronie. W centrum ołtarza znajduje się obraz olejny na płótnie przedstawiający św. Michała Archanioła, w zwieńczeniu wizerunek św. Barbary w promienistej glorii z chmurami i uskrzydlonymi główkami anielskimi oraz rzeźbiony kartusz z łacińskim napisem ?QUIS UT DEUS?. Na gzymsie ołtarza ustawione zostały dwa klęczące anioły. Na predelli, przy złoconych kolumnach umieszczone są złocone stojące figury aniołów. Ołtarz flankują uszaki w formie ażurowej kompozycji z liści akantu i esownic. Na strukturze ołtarza zachowała się oryginalna barokowa marmoryzacja w kolorze błękitnym ze złotymi użyletniami. Podczas konserwacji, po usunięciu wtórnych warstw szlagmatalu i aluminium (folii metalowych imitujących złoto i srebro), zrekonstruowano złocenia i srebrzenia rzeźbionych detali ołtarza, które zachowały się w bardzo złym stanie technicznym (srebrzanie silnie zoksydowane). Drewno ołtarza zostało poddane zabiegom decynsekcji i impregnacji strukturalnej.

 

 

 

 

 

 

Z obrazów ołtarzowych usunięto pociemniały werniks i przemalowania, zostały one również zdublowane na nowe podłoże z płótna. Uzupełnione zostały ubytki zaprawi warstwy malarskiej. Na koniec obrazy zostały zawerniksowane.

 

 

 

Zdjęcia