Rok 2011

Pożegnanie ksiedza Andrzeja:-) Nowakowskiego

Dnia 28 czerwca 2011r. pożegnaliśmy księdza Andrzeja Nowakowskiego, dziękując mu za posługę w naszej parafii. We mszy uczestniczyli licznie zebrani parafianie: grono młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii oraz grono rady pedagogicznej na czele z panem dyrektorem, którzy w serdeczny sposób dziękowali księdzu wikaremu za przykład kapłańskiego życia, przekazywane tajniki wiary, a także za posługę kapłańską. Równie serdecznie żegnał księdza chór parafialny oraz przedstawiciele rodzin.

 

 

Ksiądz Andrzej Nowakowski rozpoczął pracę w naszej parafii jako diakon Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po przyjęciu święceń kapłańskich decyzją biskupa sandomierskiego został mianowany księdzem wikariuszem w naszym Sanktuarium.

W czasie zaledwie rocznego okresu kapłańskiej posługi ksiądz Andrzej dał się pokazać z jak najlepszej strony. Lubiany zarówno przez młodzież jak i starszych, wrażliwy, dobry i serdeczny kapłan oraz ksiądz katecheta. Dzięki posiadanym umiejętnościom pedagogicznym oraz kapłańskim księdzu Andrzejowi przypisujemy m.in. przyjęcie szkaplerzy przez młodzież, ożywienie działalności Oazy, poszerzenie szeregów ministrantów, wyjazdy młodzieży do Seminarium Duchownego w Sandomierzu na XI Dzień Otwartej Furty oraz do Lednicy na XV spotkanie młodych.

Ksiądz kanonik Andrzej Wierzbicki skierował ciepłe słowa podziękowania za pracę w parafii podkreślając, że w swej kapłańskiej posłudze ksiądz wikariusz Andrzej Nowakowski kieruje się wezwaniem Św. Augustyna jakie zamieścił na prymicyjnym obrazku:

 

?Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj ode mnie, czego chcesz.?

 

Ksiądz proboszcz kierował serdeczne życzenia na dalszą drogę życia kapłańskiego księdza A. Nowakowskiego.

 

Wierni uczestniczący w modlitewnym spotkaniu odśpiewali księdzu wikaremu następujące życzenia:

 

?Życzymy, życzymy
I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa
Przez ręce Maryi (?).?


Ksiądz Andrzej Nowakowski dziękował wszystkim za życzenia. W szczególności dziękował Matce Bożej za to, że mógł pełnić posługę w naszej parafii w Jej Sanktuarium.

Na wspomnianym obrazku z mszy prymicyjnej znajdują się jeszcze poniższe znamienne słowa księdza Andrzeja Nowakowskiego:

"Tym, od których wyszedłem i do których mnie poślesz błogosław Boże".

 

Zdjęcia wykonane przez pana Czesława Brudka.

 

Zdjęcia wykonane przez pana Czesława Brudka.

DSC06411.
DSC06411.
DSC06412.
DSC06412.
DSC06413.
DSC06413.
DSC06414.
DSC06414.
DSC06415.
DSC06415.
DSC06418.
DSC06418.
DSC06421.
DSC06421.
DSC06426.
DSC06426.
DSC06427.
DSC06427.
DSC06430.
DSC06430.
DSC06432.
DSC06432.
DSC06433,
DSC06433,
DSC06434.
DSC06434.
DSC06435.
DSC06435.
DSC06436.
DSC06436.
DSC06437.
DSC06437.
DSC06438.
DSC06438.
DSC06439.
DSC06439.
DSC06442.
DSC06442.
DSC06443.
DSC06443.
DSC06444.
DSC06444.
DSC06445.
DSC06445.
DSC06446.
DSC06446.
DSC06447.
DSC06447.
DSC06448.
DSC06448.
DSC06450.
DSC06450.
DSC06452.
DSC06452.
DSC06453,
DSC06453,
DSC06455.
DSC06455.
DSC06456.
DSC06456.
DSC06459.
DSC06459.
DSC06462.
DSC06462.
DSC06465.
DSC06465.
DSC06472.
DSC06472.
DSC06474.
DSC06474.
DSC06475.
DSC06475.

Aby księdzu Andrzejowi w dalszej Jego pracy zawsze towarzyszyła charyzma, entuzjazm, pogoda ducha, a Matka Boża Pocieszenia Pani Bogoryjska otaczała płaszczem nieustającej opieki tego życzą Administratorzy :)