Rok 2011

Parafialne Święto Zesłania Ducha Świętego

12 i 13 czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Święto to przypomina nam o szczególnej roli Ducha Świętego tak w życiu wspólnotowym całego Kościoła powszechnego jak i życiu indywidualnym każdego wierzącego.


W tym roku uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. dr hab. Grzegorz Hołub wykładowca bioetyki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swoich homiliach przypomniał nam wszystkim jak wielką rolę odgrywał Duch Święty w początkach chrześcijaństwa, kiedy to krystalizowały się pierwsze struktury Kościoła. Dzięki nieustannej asystencji Ducha Świętego Kościół mógł przetrwać szereg dziejowych burz, także i dziś stale doświadczamy Jego obecności w wielu wydarzeniach, które dokonują się w Kościele na naszych oczach. Szczególnie uwidacznia w postaciach osób świętych takich jak N.M. Panna, Jan Paweł II ostatni nasz błogosławiony, Matka Teresa z Kalkuty, Maksymilian Maria Kolbe czy Jerzy Popiełuszko. W nich wszystkich Duch Święty ujawnił się przede wszystkim poprzez autentyczne świadectwo jakie poprzez wiarę złożyli wobec Boga i ludzi. Możemy zatem powiedzieć, że Święta Zesłania Ducha Świętego, powinny nauczyć nas mężnego a przede wszystkim mądrego wyznawania wiary i dawania o niej bezkompromisowego świadectwa. Tego świadectwa w sposób szczególny potrzeba dziś współczesnemu człowiekowi, który z autentycznością w wierze i wobec drugich ludzi ma czasem niesamowite problemy. Wszyscy stajemy się coraz mniej autentyczni, a coraz bardziej konwencjonalni i schematyczni. Duch Święty ma nam pomóc przezwyciężać w sobie to wszystko, co uniemożliwia nam mężne i autentyczne wyznawanie wiary. Warto, kiedy znajdziemy się w trudnych okolicznościach życia z głębi swojego wnętrza powiedzieć głośno lub w ciszy serca: "Przyjdź Duchu Święty" .Przyjdź Duchu Święty i wesprzyj mnie darem mądrości, darem dobrej rady, darem rozumu...

 

 

Zdjęcia wykonane przez pana Cz. B.