Rok 2011

Złote Gody

W dniu 11 czerwca 2011 r z inicjatywy Wójta Gminy Bogoria odbyło się w naszym Sanktuarium modlitewne spotkanie zamieszkałych na terenie naszej gminy czcigodnych Jubilatów świętujących w ostatnim okresie Złote Gody.

 

Ludzie ci zostali już wcześniej wyróżnieni medalem za 50 - lecie pożycia małżeńskiego, nadanego im przez Prezydenta RP, a teraz przyszli wspólnie podziękować Bogu za wspólnie przeżyte lata. Przemawiający na powitanie Jubilatów, jak i w czasie homilii ks.kanonik Andrzej Wierzbicki wskazał na podstawową wartość w życiu katolickich rodzin jaką jest obecność Pana Boga w ich życiu. To obecność Boga i jego nauki jest najważniejszym czynnikiem zespalającym rodzinę. Wy zachowaliście tę wartość i spełniliście najlepiej jak to było możliwe swoje powołanie wobec rodziny. W bardzo niekiedy trudnych warunkach wychowaliście po katolicku swoje dzieci i utrzymaliście jedność małżeńską. I za to Wam dzisiaj serdecznie dziękujemy, powiedział ks. kanonik. Życzymy Wam długiego życia w zdrowiu i przy serdecznej opiece waszych dzieci, które teraz właśnie mają możliwość odpłacić wdzięcznością za Waszą miłość i troskę włożoną w ich wychowanie, powiedział ks. kanonik żegnając jubilatów po ceremonii odnowienia przyrzeczeń ślubnych i udzieleniu błogosławieństwa na dalszą drogę życia.

 

Zdjęcia