Rok 2011

Nasza młodzież odwiedza Seminarium Duchowne

Ks. Andrzej Wierzbicki

Już po raz jedenasty furta Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu stanęła otworem dla wszystkich chcących odwiedzić miejsce, w którym kształcą się i przygotowują do kapłaństwa młodzi klerycy. Nie mogło zabraknąć tam również naszej parafii.

 

Nasza Parafialna młodzież z Oazy a także ministranci poznawali tajniki seminaryjnego życia a także korzystali z atrakcji przygotowanych dla wszystkich uczestników dnia otwartej furty.

Modlitwą, śpiewem i zabawą wielbiliśmy Boga, dziękując Mu za dotychczasowe powołania i oczywiście prosząc o nowe święte powołania z naszej Bogoryjskiej parafii.

Zdjęcia