Rok 2010

Bp Nitkiewicz apeluje o pomoc dla powodzian

Sandomierz, 20 maja 2010 r.

Drodzy Bracia i Siostry,

Tragiczna powódź dotknęła nasza Ojczyznę, w tym miasta i wioski Diecezji Sandomierskiej. W walkę z potężnym żywiołem zaangażowani są wszyscy ludzie dobrej woli.

 

Mogłem zobaczyć osobiście z jaką ofiarnością i narażeniem życia niesiona jest pomoc powodzianom. W akcji tej, prowadzonej bez rozgłosu i anonimowo, uczestniczy Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Drodzy Bracia i Siostry dziękuję Wam za ten trud w którym przejawia się Chrystusowa Miłość i poczucie wspólnoty wykraczające poza obszar więzów rodzinnych czy znajomości osobistych. W tych dniach jesteśmy wszyscy zjednoczeni i solidarni z potrzebującymi.

Pomimo wielkiego zaangażowania całego społeczeństwa brakuje nadal żywności, wody, środków czystości, materaców, śpiworów i odzieży.

Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby otworzyli szeroko swoje serca i włączyli się w akcję niesienia pomocy. Dary będą zbierane we wszystkich kościołach parafialnych oraz w ośrodkach Caritas.

W najbliższą niedzielę 23 maja, zarządzam jednocześnie zbiórkę do puszek na rzecz naszych Braci i Sióstr dotkniętych powodzią.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Krzysztof Nitkiewicz

BISKUP SANDOMIERSKI