Rok 2010

Podpisanie preumowy na konserwację zabytków kościoła w Bogorii

 

 

W dniu 24 lutego 2010 roku w Kielcachodbyło się uroczyste podpisanie pre?umowy pomiędzy: Zarządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przezAdama JarubasaMarszałka Województwa Świętokrzyskiego a Parafią p.w. Trójcy Świętej w Bogorii reprezentowaną przez Proboszcza Andrzeja Wierzbickiego w ramach projektu ?Remont i konserwacja zespołu zabytków kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Bogorii?.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 ? 2013:

 

Oś. priorytetowa 5,działanie 5.3

 

Celem projektu jest konserwacja i renowacja zabytkowego wnętrza kościoła.

 

Wykonanie tych prac ma na celu przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych tych elementów wyposażenia kościoła, które ulegają degradacji, a także poprawienia wizerunku obiektu

 

Szacunkowa wartość projektu opiewa na kwotę 667 000,00 zł, w tym środki z RPOWŚ w wysokości 60% wartości projektu tj. w kwocie 400 200,00 zł, wkład własny Beneficjenta wynosi 266 800,00 zł.