Rok 2010

Zakończona renowacja ambony

Prace konserwatorskie przy drewnianej, XVIII-wiecznej ambonie z nawy kościoła p.w. Św. Trójcy w Bogorii trwały od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r.

Wstępnie zabiegi techniczne wykonane po zdemontowaniu obiektu polegały na impregnacji wzmacniającej i dezynsekcji drewna. Po odparowaniu rozpuszczalników usunięto nawarstwienia z powierzchni polichromowanych, złoconych i srebrzonych. Z powierzchni polichromii rzeźb i marmoryzacji usunięto pożółkłe kilkakrotnie nałożone warstwy przemalowań, lakierów i werniksów. Z powierzchni pierwotnie złoconych i srebrzonych usunięto nawarstwienia w postaci szlakmetalu i aluminium nałożone podczas ostatniej renowacji obiektu w II poł. XX w. Pęknięcia drewna zostały sklejone, usupełniono wszelkie ubytki formy rzeźbiarskiej. Odłonięta warstwa oryginalnej polichromii i marmoryzacji powstała na początku XIX wieku czyli co najmniej kilkadziesiąt lat od czasu powstania obiektu w drewnie. Polichromia w formie błękitnej marmoryzacji zachowała się do dziś w dobry stanie. Sczerniałe, zoksydowane warstwy srebra na powierzchni rzeźb i detali zastąpiono warstwą polerowanego srebra proszkowego. Zniszczone i przetarte warstwy złoceń uzupełniono złotem płatkowym w technice pulmentowej. Powierzchnia polichromii rzeźb i marmoryzacji została scalona kolorystycznie i zabezpieczona akrylowym werniksem końcowym. Wzmocnione i zabezpieczone przed drewnojadami zastały również belki podtrzymujące kosz i daszek ambony. Na koniec wszystkie elementy ambony zostały zmontowane w pierwotnym miejscu.
Zdjęcia ambony po renowacji