Rok 2010

Ołtarz św.Antoniego powrócił po renowacji

10 września 2010 r., czyli tuż po dorocznym odpuście z okazji święta Narodzenia Najświetszej Marii Panny zwanym Świętem Matki Boskiej Siewnejdo naszego Sanktuarium powrócił Ołtarz Św. Antoniego.

 

Renowacja elementów składowych ołtarza przeprowadzona w tej samej pracowni konserwatorskiej, która dokonała wcześniej renowacji Ołtarza głównego, ambony i Ołtarza Św. Tekli miała podobny zakres jak poprzednie, bo i zniszczenia były podobne do tamtych. To ważny etap w trwających już drugi rok pracach renowacyjnych gdyż odnowiony ołtarz powrócił w pełni blasku naswoje miejsce i doskonale uzupełnia prawą stronę nawy głównej, która jest już kompletnie odnowiona.

 

 

 

Oto krótki opis prac konserwatorskich przy ołtarzu św. Antoniego Padewskiego.

 

Ołtarz św. Antoniego powstał w II poł. XVIII w. w stylu rokokowym. Ma budowę architektoniczną, jest kompilacją elementów pochodzączych z dwóch różnych ołtarzy. Na znacznej powierzchni ołtarza zachowała się oryginalna błękitna marmoryzacja ozdobiona złotymi użyleniami. Centralnym punktem ołtarza jest obraz olejny na płótnie, rozpięty na drewnianym podobraziu, przedstawiający św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus. Obraz oprawiony jest w złoconą falistą ramę.Nastawę ołtarza budują zdwojone pilastry ozdobione kampanullami, muszlami i palmetami, a na zewnętrznych profilach gzymsowania ozdobnymi kroksztynami. Retabulum flankują złocone i srebrzone uszaki z motywaem plecionki i liści akantu oraz dwie rzeźby przedstawiające nieznanych zakonników. Predella ozdobiona jest złoconymi oramentami w formie rocailli i stylizowanych muszli oraz kartuszem z herbem Starykoń. W monumentalnym zwieczniu zanjduje się obraz bł. Michała Giedroycia, na nasadnikach figury uskrzydlonych aniołów.

 

Podczas konserwacji technicznej obiektu wykonano zabieg dezynsekcji i impregnacji strukturalnej drewna struktury ołtarza oraz detali i rzeźb. Wzmocniono konstrukcyjnełaczenia drewna struktury architektonicznej, dorzeźbiono w masie syntetycznej niezachowane detale obiektu. Struktura ołtarza pokryta była warstwą przemalowania, a pierwotnie złocone i srebrzone detale szlagmetalem, folią aluminiową i warstwą farb olejnych (przemalowania). Wszystkie wtórne, nieoryginalne warstwy zostały usunięte. Uzupełniono ubytki zapraw kredowo- klejowych. Pierwotna polichromia struktury i rzeźb została scalona kolorystycznie, a miejscowo także zrekonstruowana ( częśc pilastrów i zawieńcznie pochodzace prawdopodobnie z innego ołtarza). Polichromie zabezpieczone zostały werniksem końcowym. Rzeźby ołtarzowe zostały odczyszczone z przemalowań i scalone kolorystycznie. Ornamenty i ozdobne profile zostały pokryte złotem płatkowym i srebrem proszkowym. Obraz olejny na płótnie bł. Michała Giedroycia został odczyszczony z przemalowań, zdublowany na nowe podobrazie płócienne, uzupełniono ubytki zapraw i scalono kolorystycznie. Obraz św. Antoniego został odczyszczony z wartstw pociemniałych werniksów, zabrudzeń i retuszy oraz scalony kolorystycznie. Obrazy zostały zabezpieczone werniksem końcowym.

 

Zdjęcia.