Rok 2009

APEL

Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia z wdzięcznością przyjmuje każdą życzliwą pomoc albowiem rozpoczęta w 2008 roku renowacja głównego ołtarza wraz z odnowionym już Słynącym łaskami Obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, a także oczekujące na gruntowną renowację ołtarze boczne, ambona i inne elementy wystroju wnętrza barokowego Sanktuarium wymagają środków, których sami parafianie nie byliby w stanie zebrać w odpowiednio krótkim czasie.

 

 

Liczy się każda złotówka, każdy dar, każda dotacja.

  

 

Apel kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli.

 

Pomoc może dotyczyć bezpośredniego wsparcia poprzez wpłatę pieniężną na konto Parafii

 

lub na konto Fundacji wspierającej renowację Sanktuarium

 

Do tradycyjnego i serdecznego BÓG ZAPŁAĆ pragniemy dołączyć MODLITWĘ w intencji ofiarodawców przed Cudownym Wizerunkiem Bogoryjskiej Pani.

 

 

   

Dane Fundacji:

  

 

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM KU CZCI

 

CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOGORYJSKIEJ

 

ul. Staszowska 9

 

28-210 Bogoria

 

 

 

 

KRS : 0000331024

 

Nr.konta : 97 9431 0005 2002 0201 4647 0002

 

 

 Dla ofiarodawców zagranicznych:

  

 

Adres ten sam jak wyżej

 

SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie

 

IBAN: PL 97 9431 0005 2002 0201 4647 0002

 

 

  

Dane Parafii:

  

 

Parafia św. Trójcy

 

ul..Staszowska 9

 

28-210 Bogoria

 

Nr.konta :06 9431 0005 2002 0200 8675 0001

 

 

Dla ofiarodawców zagranicznych:

 

  

Adres ten sam jak wyżej

 

SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie

 

IBAN: PL 06 9431 0005 2002 0200 8675 0001