Rok 2009

Święto M.B.Pocieszenia-Odpust parafialny

30 sierpnia świętowaliśmy pierwszy, a zarazem historyczny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kanonik Krzysztof Krzemiński.

Byl na czas Dziękczynienia Bogu, za dar Obecności na bogoryjskiej ziemi Matki Bożej, słynącym wizerunku w łaskami.

Od 30 sierpnia do 8 września, Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - II odpustu przeżywamy oktawę Maryjna, połączoną z codziennymi nabożeństwami do Matki Bożej Pocieszenia, Pani Bogoryjskiej.

Dnia 6 września Bogoria zamieniła się w Wojewódzkiej stolice Ekologii. Oprócz gminnych dożynek Również odbywają się dożynki powiatu staszowskiego oraz art wojewódzkie dożynki ekologiczne

O godzinie 12.00 w naszym Sanktuarium Maryjnym rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta w ktorej wiernidziękowali Bogu za tegoroczne plony. Celebransem Głównym byl ks. kanonik Edward Zieliński, proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie, współkoncelebrowali zas ks. kanonik Andrzej Wierzbicki. oraz ks. kanonik Jerzy Rybusiński.