Droga Krzyżowa

 

"Post bez modlitwy - to lampa bez oleju" powiedział św. Jan Złotousty. Dlatego też Kościół Św. w czasie Wielkiego Postu nawołuje nas do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Droga Krzyżowa w dosłownym tego słowa znaczeniu jest tą drogą, którą Bóg-Człowiek, obarczony ciężkim drzewem krzyża, szedł sprzed pałacu Piłata poprzez ulice Jerozolimy na Górę Kalwarię.

Czternaście stacji Drogi Krzyżowej stały się trwałymi pomnikami nieskończonej miłości Jezusa ku nam grzesznym ludziom.

 

Czytaj więcej...