Acies Kurii Legionu Maryi w Bogorii

 

W dniu 14 marca 2015 r. w naszym Sanktuarium odbyło się uroczyste spotkanie braci i sióstr skupionych w działającej przy naszej parafii Kurii Legionu Maryi.

Acies ? to doroczne modlitewne spotkanie o charakterze dziękczynno błagalnym, które jest również okazją do odnowienia legionowego przyrzeczenia oddania się Matce Bożej, całkowitego zawierzenia Jej siebie i wszystkiego co się posiada oraz ponowienia swoją gotowość do legionowej służby...

Eucharystii przewodniczył diecezjalny opiekun duchowy Legionu Maryi ks. Rafał Cudziło, a towarzyszyli mu opiekun kurii ks. Andrzej Wierzbicki i opiekun prezydium z parafii św. Barbary ks. Edward Zieliński

 

Czytaj więcej...

Wielki Post 2015

 

Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.

Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Liczba 40 stanowi w Piśmie świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga.

W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne:

  •  czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem;
  •  czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej;
  •  czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

 

Czytaj więcej...

HUBERTUS W KOLE ŁOWIECKIM "SZARAK"


      W dniu 8.11.2014 roku tradycyjnie już po raz 23 myśliwi z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli we Mszy świętej,  polecając się opiece  Matki Boskiej Bogoryjskiej  i  św. Huberta. We Mszy św. oprócz myśliwych z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli członkowie ich rodzin, przyjaciele, sympatycy oraz  zaproszeni goście.

 

Czytaj więcej...

Koncert kolęd O. Łukasza Buksy

 

W poniedziałek 5 stycznia gościliśmy w naszym Sanktuarium Zespół Łukasz Buksa Band.

Jest powszechnie znaną prawdą stwierdzenie, że kto śpiewa, dwa razy się modli. W poniedziałkowe popołudnie popłynęła bardzo głośna modlitwa do nieba. Nie przebierający w środkach ekspresji - skaczący, biegający ojciec Łukasz mówił tekstami starych, znanych kolęd jak i tekstami swoich piosenek o ewangelicznych wartościach. Nikt ze zgromadzonych w naszym Sanktuarium nie pozostał obojętny na tę formę przekazu, o czym świadczyły żywiołowe reakcje ludzi zgromadzonych na koncercie.

 

Czytaj więcej...

BOŻE NARODZENIE 2014

 

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie ?

w tradycji chrześcijańskiej ? święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.

Jest to stała uroczystość liturgiczna, przypadająca na 25 grudnia.

Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.

 

Czytaj więcej...

Lektorzy w sanktuarium w Rakowie

 

W dniu 11 października 2014 roku odbyło się Rejonowe Spotkanie Młodzieży tzw. ?SZTAFETA MODLITWY?, które zgromadziło młodych diecezji sandomierskiej z trzech dekanatów: staszowskiego, połanieckiego i świętokrzyskiego. Miejscem spotkania było Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie.

 

Czytaj więcej...

Uroczystości rocznicowe oraz poświęcenie sztandaru Legionu Maryi w Mostkach

 

W dniu 2 października w kaplicy im. Św. Maksymiliana Kolbe w Mostkach w obecności licznie przybyłych parafian, delegacji zarządu Komicjum w Tarnobrzegu oraz delegacji innych prezydiów legionowych świętowano uroczyście pierwszą rocznicę powstania prezydium legionowego oraz poświęcenie sztandaru wspólnoty. Dziękczynną mszę świętą poprzedzono wspólnym odmówieniem modlitw legionowych oraz Różańcem .

 

Czytaj więcej...

Acies Legionu Maryi w Kurii tarnobrzeskiej

 

Acies (łac. szyk potrójny) -€“ to szyk wojskowy stosowany przez legiony rzymskie, nazwa pochodzi od potrójnego uszeregowania manipułów w legionie.

Tą nazwą przyjęto nazywać coroczną uroczystość w czasie której legioniści ponawiają swoje oddanie Matce Bożej zawierzając Jej całkowicie siebie i wszystko co posiadają oraz ponawiają swoją gotowość do służby...

Zorganizowany w tym duchu tegoroczny Acies Legionu Maryi odbył się 29 marca 2014 roku w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

 

Czytaj więcej...

Droga Krzyżowa

 

"Post bez modlitwy - to lampa bez oleju" powiedział św. Jan Złotousty. Dlatego też Kościół Św. w czasie Wielkiego Postu nawołuje nas do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Droga Krzyżowa w dosłownym tego słowa znaczeniu jest tą drogą, którą Bóg-Człowiek, obarczony ciężkim drzewem krzyża, szedł sprzed pałacu Piłata poprzez ulice Jerozolimy na Górę Kalwarię.

Czternaście stacji Drogi Krzyżowej stały się trwałymi pomnikami nieskończonej miłości Jezusa ku nam grzesznym ludziom.

 

Czytaj więcej...