Niedziela Palmowa w Bogoryjskim Sanktuarium

 

Kolejnym wydarzeniem intensywnie przeżywanego przez nas Wielkiego Postu jest Niedziela Męki Pańskiej zwyczajowo nazywana Niedzielą Palmową. Na tę doroczną i wiosenną już uroczystość tłumnie przybyli z palmami do naszego Sanktuarium parafianie, wśród których znaczną grupę stanowiły dzieci i młodzież. Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami na wiosenne Święto Paschy. Do dziś w tym dniu powszechnie święci się palmy, na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta. Palma to symbol męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa.

 

Czytaj więcej...

Acies Kurii Legionu Maryi w Bogorii

 

W dniu 14 marca 2015 r. w naszym Sanktuarium odbyło się uroczyste spotkanie braci i sióstr skupionych w działającej przy naszej parafii Kurii Legionu Maryi.

Acies ? to doroczne modlitewne spotkanie o charakterze dziękczynno błagalnym, które jest również okazją do odnowienia legionowego przyrzeczenia oddania się Matce Bożej, całkowitego zawierzenia Jej siebie i wszystkiego co się posiada oraz ponowienia swoją gotowość do legionowej służby...

Eucharystii przewodniczył diecezjalny opiekun duchowy Legionu Maryi ks. Rafał Cudziło, a towarzyszyli mu opiekun kurii ks. Andrzej Wierzbicki i opiekun prezydium z parafii św. Barbary ks. Edward Zieliński

 

Czytaj więcej...

Wielki Post 2015

 

Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.

Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Liczba 40 stanowi w Piśmie świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga.

W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne:

  •  czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem;
  •  czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej;
  •  czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

 

Czytaj więcej...

HUBERTUS W KOLE ŁOWIECKIM "SZARAK"


      W dniu 8.11.2014 roku tradycyjnie już po raz 23 myśliwi z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli we Mszy świętej,  polecając się opiece  Matki Boskiej Bogoryjskiej  i  św. Huberta. We Mszy św. oprócz myśliwych z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli członkowie ich rodzin, przyjaciele, sympatycy oraz  zaproszeni goście.

 

Czytaj więcej...

Koncert kolęd O. Łukasza Buksy

 

W poniedziałek 5 stycznia gościliśmy w naszym Sanktuarium Zespół Łukasz Buksa Band.

Jest powszechnie znaną prawdą stwierdzenie, że kto śpiewa, dwa razy się modli. W poniedziałkowe popołudnie popłynęła bardzo głośna modlitwa do nieba. Nie przebierający w środkach ekspresji - skaczący, biegający ojciec Łukasz mówił tekstami starych, znanych kolęd jak i tekstami swoich piosenek o ewangelicznych wartościach. Nikt ze zgromadzonych w naszym Sanktuarium nie pozostał obojętny na tę formę przekazu, o czym świadczyły żywiołowe reakcje ludzi zgromadzonych na koncercie.

 

Czytaj więcej...

BOŻE NARODZENIE 2014

 

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie ?

w tradycji chrześcijańskiej ? święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.

Jest to stała uroczystość liturgiczna, przypadająca na 25 grudnia.

Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.

 

Czytaj więcej...

Lektorzy w sanktuarium w Rakowie

 

W dniu 11 października 2014 roku odbyło się Rejonowe Spotkanie Młodzieży tzw. ?SZTAFETA MODLITWY?, które zgromadziło młodych diecezji sandomierskiej z trzech dekanatów: staszowskiego, połanieckiego i świętokrzyskiego. Miejscem spotkania było Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie.

 

Czytaj więcej...

Uroczystości rocznicowe oraz poświęcenie sztandaru Legionu Maryi w Mostkach

 

W dniu 2 października w kaplicy im. Św. Maksymiliana Kolbe w Mostkach w obecności licznie przybyłych parafian, delegacji zarządu Komicjum w Tarnobrzegu oraz delegacji innych prezydiów legionowych świętowano uroczyście pierwszą rocznicę powstania prezydium legionowego oraz poświęcenie sztandaru wspólnoty. Dziękczynną mszę świętą poprzedzono wspólnym odmówieniem modlitw legionowych oraz Różańcem .

 

Czytaj więcej...

Acies Legionu Maryi w Kurii tarnobrzeskiej

 

Acies (łac. szyk potrójny) -€“ to szyk wojskowy stosowany przez legiony rzymskie, nazwa pochodzi od potrójnego uszeregowania manipułów w legionie.

Tą nazwą przyjęto nazywać coroczną uroczystość w czasie której legioniści ponawiają swoje oddanie Matce Bożej zawierzając Jej całkowicie siebie i wszystko co posiadają oraz ponawiają swoją gotowość do służby...

Zorganizowany w tym duchu tegoroczny Acies Legionu Maryi odbył się 29 marca 2014 roku w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

 

Czytaj więcej...