Formacja stopnie ministranckie

 

Stopnie ministranckie

 

 

Aspirant

Pierwszy stopień, który trwa 7 miesięcy. Podczas tego czasu aspirat poznaje podstawy liturgii oraz życia we wspólnocie ministranckiej. Podczas liturgii i nabożeństw nie zakłada jeszcze komży.

 

 

Kandydat

Okres 1 roku, w którym pogłębia on wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych. Poznaje dokładniej liturgię i uczy się służenia Bogu. Szatą liturgiczną jest komża.

 

 

Choralista

Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami podczas Przeistoczenia. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.

 

 

Ministrant Ołtarza

Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.

 

 

Ministrant Światła

Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec (akolitek) podczas procesji oraz w uroczystych Mszach Świętych.

 

?Posługa ministranta światła ma nie tylko aspekt praktyczny, jak oświetlanie i nadawanie bardziej uroczystego charakteru liturgii. Ma ona także wymiar symboliczny i teologiczny, zawarte są w niej bowiem dwa znaki. Ministranta niosący świece w świecznikach (akolitki) wskazuje nam na Chrystusa i na Jego światło obecne w nas. "Dwa znaki światła zrodziły się ze słów Chrystusa: Ja jestem światłem świata oraz Wy jesteście światłem świata. Istnieje ścisły związek między tymi słowami, ale jest między nimi także istotna różnica. My jesteśmy światłem świata dlatego, że jest w nas światło Chrystusa. On jest Źródłem światła, a my kimś, kto Jego światło nosi w sobie. Prawda ta wyraża się w liturgii w taki sposób, że znak świecy stosowany jest wszędzie tam, gdzie dzieje się główna akcja liturgiczna wskazująca na działanie Chrystusa (procesja wejścia, odczytanie Ewangelii, liturgia ofiary i Komunia święta). Znak pochodni natomiast pojawia się, jako symbol włączenia naszej ofiary w ofiarę Chrystusa i obecność Jego ofiary w nas. Dlatego można nieść pochodnie na czele procesji z darami, a potem ministranci, którzy je przynieśli, pozostają z nimi przy ołtarzu w czasie całej modlitwy eucharystycznej"

 

 

Ministrant Wody

Podstawowe funkcje ministranta wody:

 • posługa przy lavabo
 • posługa przy puryfikacji (oczyszczeniu naczyń liturgicznych) oraz lustracji palców biskupa po Komunii świętej
 • posługa z kociołkiem i kropidłem podczas aspersji, pogrzebów, poświęceń i błogosławieństw
 • posługa z wodą święconą podczas chrztu

Podstawowe naczynia i paramenty liturgiczne, które dotyczą ministranta wody:

 • lawaterz - naczynie służące do lavabo, czyli obmycia palców kapłana na znak oczyszczenia w trakcie przygotowania darów. Jest to naczynie w kształcie dzbanka, w którym znajduje się woda. Naczynie to służy także do lustracji (obmycia) palców biskupa po udzieleniu Komunii świętej
 • ręczniczek - służy do otarcia palców po dokonaniu lavabo bądź lustracji
 • kociołek i kropidło - paramenty służące do pokropień
 • vasculum - naczynie z wodą święconą służące do obmycia palców szafarza, który zakończył udzielanie Komunii świętej. Najczęściej znajduje się w pobliżu tabernakulum

 

Ministrant Krzyża

Pełni on zaszczytną funkcję podczas procesji i Drogi Krzyżowej, na których to niesie Krzyż. Szczególnym dniem posługi ministranta Krzyża jest Wielki Piątek, kiedy to podczas Liturgii Męki Pańskiej uroczyście wprowadza Krzyż do kościoła. W procesjach ministrant niesie krzyż pomiędzy ministrantami światła. Gdy przejście jest wąskie pozostaje on pół kroki za ministrantami światła

 

Lektor

Lektor to ministrant zajmujący się czytaniem Słowa Bożego podczas Mszy Świętej. Aby dobrze sprawować swoją funkcję, lektor musi stale poszerzać swoją wiedzę na temat Pisma Świętego celem jak najlepszego zrozumienia przekazywanych treści.

 

Ministrant Kadzidła

Funkcję kadzidła pełni zawsze dwóch ministrantów. Turyferariusz zajmuje się trybularzem (kadzielnicą), podaje go kapłanowi, a także sam okadza Najświętszy Sakrament. Ponadto dba o czystość trybularza. Natomiast nawikulariusz nosi "łódkę", czyli ozdobny pojemnik na ziarenka kadzidła.

 

Ministrant Księgi

Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów.

 

Ceremoniarz

Ceremoniarz to osoba, która odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg celebracji liturgicznej. Nazywany bywa również mistrzem ceremonii.

Do zadań ceremoniarza należy:

 • Przeprowadzenie prób przed liturgią, jeśli jej przebieg tego wymaga
 • Podział obowiązków dla poszczególnych osób
 • Przygotowanie paramentów liturgicznych (darów ofiarnych, ksiąg liturgicznych, czyli zaznaczenie odpowiednich tekstów)
 • Przygotowanie pod ręką tekstów modlitw, jeśli nie korzysta się z ksiąg liturgicznych
 • Sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne paramenty liturgiczne znajdują się na odpowiednich miejscach
 • Dawanie znaku poszczególnym członkom asysty, gdy zbliża się czas wykonywania przez nich danej czynności
 • Reagowanie na sytuacje nieprzewidywalne, np. gdy zabraknie kluczyka do tabernakulum
 • Porządkowanie osób w prezbiterium, tak, by akcja liturgiczna przebiegała bez zakłóceń
 • Przebywanie w pobliżu celebransa, tak by odbierać wszelkie uwagi oraz ich udzielać
 • Prowadzenie procesji z darami (należy to do zadań subceremoniarza, czyli pomocnika, jeśli takowy jest)
 • Przygotowanie przed liturgią pontyfikaliów biskupich oraz podawanie i odbieranie ich podczas liturgii
 • Wszelkie dodatkowe zadania (np. podawanie modlitw, wstępów i zakończeń modlitwy wiernych etc.)