Droga Krzyżowa

 

"Post bez modlitwy - to lampa bez oleju" powiedział św. Jan Złotousty. Dlatego też Kościół Św. w czasie Wielkiego Postu nawołuje nas do uczestnictwa w tak pięknych nabożeństwach, jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Droga Krzyżowa w dosłownym tego słowa znaczeniu jest tą drogą, którą Bóg-Człowiek, obarczony ciężkim drzewem krzyża, szedł sprzed pałacu Piłata poprzez ulice Jerozolimy na Górę Kalwarię.

Czternaście stacji Drogi Krzyżowej stały się trwałymi pomnikami nieskończonej miłości Jezusa ku nam grzesznym ludziom.

 

Dlatego uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej jest czasem kiedy możemy dziękować Bogu za dzieło Jego zbawienia i adorować tę wielką tajemnicę. Jest to okazja do stanięcia przed Bogiem w prawdzie o swoich słabościach, grzechach, przewinieniach. Jest okazją do przeprowadzenia pogłębionego rachunku sumienia i skruchy nad naszą grzeszną naturą.

Droga Krzyżowa może stać się najlepszym przygotowaniem dla każdego grzesznika do spowiedzi św. wielkanocnej, dzięki której usłyszymy za pośrednictwem spowiednika, że Bóg bardzo nas kocha i, że nic, żaden nasz grzech nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości.

W dniu 14 marca, już po raz drugi w tym sezonie, w naszym sanktuarium wierni z naszej parafii spotkali się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej z uczniami miejscowego gimnazjum, którzy pod kierunkiem katechetki przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Ich uczestnictwo w nabożeństwie wyrażające się w przedstawieniu pięknych rozważań do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej bardzo wzbogaciło głębię naszych przeżyć.

Słuchając nasyconych emocjami młodych dziewczęcych i chłopięcych głosów opisujących symbolikę poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej rozważaliśmy nasze własne życie, nasze doświadczenia, upadki i słabości. Utwierdzaliśmy się jednocześnie w przekonaniu, że nie tylko przebyliśmy drogę, jaką przeszedł Chrystus, dwa tysiące lat temu, by nas odkupić, gdyż prawda o Chrystusie, to również prawda o naszym własnym życiu, które mimo cierpień, mimo łez, mimo bolesnych doświadczeń jest przecież radosne, piękne i dobre, bo jest wartością samą w sobie, bo jest darem i zadaniem, które człowiek otrzymuje od Pana Boga.

Wychodziliśmy z kościoła mocno poruszeni, bo kogóż nie wzruszą stacje Drogi Krzyżowej obrazujące sceny z męki Jezusowej, dla nas grzeszników poniesionej?

Przewodniczący nabożeństwu ks. prefekt Waldemar Bieńko w serdecznych słowach podziękował młodzieży za przygotowanie i wygłoszenie pełnych młodzieńczego żaru rozważań. Zachęcił wszystkich uczestników do przyprowadzenia na kolejną Drogę Krzyżowa swoich bliskich i wspólnego z nimi udziału w tym pięknym nabożeństwie. Niech ta Droga Krzyżowa będzie dla każdego grzesznika najlepszym przygotowaniem do spowiedzi św. wielkanocnej - powiedział ks. Waldemar

 

Tekst: Cz.Brudek

 Zdjęcia z Drogi Krzyżowej 2014-03-14: Cz.Brudek  

 

 Zdjęcia z Drogi Krzyżowej 2014-03-21: Adam Krzyżanowski