Konkurs "Matka Boża nas pociesza"

 

 

 

  REGULAMIN

  1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest szerzenie kultu Matki Bożej  i zachęcanie do pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii. 

 

  1. . Formy konkursu:

A) Plastyczna polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 pt. „Matka Boża nas pociesza”.

B) Literacka - polega na napisaniu oryginalnego wiersza lub prozy nt. „Matka Boża nas pociesza”         

C) Test wiedzy online, który będzie obejmował historię parafii i kościoła, kult i wygląd Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii w oparciu o informacje dostępne na stronie parafia-bogoria.pl zakładki: Historia parafii i Spacer wirtualny oraz stronie diecezji sandomierskiej, zakładka:  Parafie – Parafia p. w. Trójcy Świętej w Bogorii.

 

  1. Terminy i warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Warunkiem uczestnictwa jest:

  ► wykonanie pracy  plastycznej ( na odwrocie pracy należy zamieścić imię i nazwisko autora, kategorię wiekową).  Prace  wraz z podpisaną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy doręczyć do skrzynki na prace przy wejściu do szkoły lub przesłać  pocztą na adres:

Zespół  Placówek  Oświatowych w Bogorii

ul. Południowa 2

28 – 210 Bogoria

z dopiskiem: Konkurs „Matka Boża nas pociesza” 

                 w terminie do  30 kwietnia 2021r.

 

   wykonanie pracy literackiej i przesłanie  jej wraz  podpisaną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych i kartą zgłoszenia na

        adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                 

                  w terminie do  30 kwietnia 2021r.

        

 Ważne: Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych  (plastycznych i literackich ) bez wypłacania honorariów autorskich. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

   ► rozwiązanie Testu wiedzy online. Kartę zgłoszenia i podpisaną  zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

                 w terminie do  30 kwietnia 2021r.    

      

  1. Podział na kategorie wiekowe:

A) Forma Plastyczna

Kategoria  I – Przedszkola

Kategoria II – Szkoły Podstawowe klasy I – III

Kategoria III – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI

Kategoria IV – Szkoły Podstawowe klasy VII - VIII

Kategoria V  -  Szkoły  Średnie

  

B) Forma Literacka

Kategoria I – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI   wiersz, max 1 strona, czcionka 14

Kategoria II– Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII     wiersz lub proza, max 3 strony, czcionka 14

Kategoria III  -  Szkoły  Średnie     wiersz lub proza,  max 3 strony,  czcionka 14

 

C) Test wiedzy online

Kategoria I – Szkoły Podstawowe klasy IV – VI

Kategoria  II – Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII

Kategoria III – Szkoły Średnie

 

  1. Ocena.

Do oceny prac Organizator powoła komisję konkursową. Komisja przyzna w każdej kategorii I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych miejsc i podziału nagród.

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

  1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. Przesłanie prac, karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 

  1. Podsumowanie.

          Zwieńczeniem Konkursu „Matka Boża nas pociesza” będzie spotkanie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów wraz z opiekunami w Sanktuarium MB Pocieszenia w Bogorii i rozdanie nagród w dniu 28 maja 2021 roku. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na:

a) wystawie okolicznościowej w ZPO Bogoria i w Sanktuarium MB Pocieszenia w Bogorii,

b) stronie internetowej ZPO w Bogorii,

c) stronie internetowej Parafii Bogoria.

 Matko Pocieszenia, módl się za nami

 

 Link do karty zgłoszenia