Droga Krzyżowa ulicami Bogorii 2014

 

W dniu 17 kwietnia 2014 r, czyli w Wielki Czwartek, tradycyjnie już odbyła się na ulicach Bogorii Droga Męki Pańskiej. Trasa podobnie jak w latach ubiegłych zaczynała się stacjami  przygotowanymi w kościele i na placu przykościelnym, aby następnie podążyć ul. Staszowską do Rynku, na którego obwodzie  przystawaliśmy w modlitewnej zadumie przed czterema stacjami.

 

Dalsza trasa biegła ul. Leśną, Południową, Staszowską, Obwodnicą wokół cmentarza do Kapliczki z cudownym źródełkiem. Tegoroczne rozważania czytane na poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej przez młodzież z bogoryjskich szkół, zawierały pogłębienie treści Męki Pańskiej o wątki przypominające życie i naukę niesioną światu przez naszego Papieża Św. Jana Pawła II. Było to zatem modlitewne spotkanie przygotowujące nas zarówno do nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po zakończeniu modlitewnego spotkania wierni zaczerpnęli do przyniesionych ze sobą naczyń wodę mającą w tę wielkoczwartkową noc cudowną moc chronienia tych, którzy się tą wodą obmywają, przed chorobami duszy i ciała. Nawiązaliśmy zatem chlubnie do tradycji, która jest kultywowana w naszej parafii już przez stulecia.

 

 Zdjęcia wykonał : Dominik Krzyżanowski