III Rocznica koronacji łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii

 

Dzień 29 sierpnia już po raz trzeci zgromadził w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii wiernych świętujących kolejną rocznicę Koronacji łaskami słynącego wizerunku naszej Matki Pocieszenia, którzy przybyli tu, aby dziękować za wszystkie łaski jakich doznali za przyczyną naszej Bogoryjskiej Pani. Dzień ten wybrali sobie również jako najbardziej odpowiedni termin do zorganizowania pielgrzymek do tronu naszej Pani wierni z parafii Iwaniska oraz z parafii w Waśniowie.

 

Z tej okazji księża przewodnicy pielgrzymek odprawili w koncelebrze z kapłanami z Bogorii dwie dziękczynno-błagalne Msze Święte, na których wierni dziękowali za dar koronacji i modlili się o łaskę matczynej opieki dla siebie, dla członków swoich rodzin i wspólnot parafialnych na przyszłość. Przypomniano również tę spisaną jak i tę nie zapisaną w dokumentach historię naszego kościoła i jego największego skarbu jakim jest łaskami słynący obraz i tworzący się wokół niego przez niespełna cztery wieki kult maryjny. Warto podkreślić, że pielgrzymka wiernych z Iwanisk już po raz trzeci wspólnie z nami świętuje ten dzień i mamy nadzieję, że pozostanie to już tradycją wpisującą się w obchody kolejnych świąt maryjnych.

Niezwykle uroczysty wymiar zyskała w ocenie parafian Msza Święta prowadzona przez proboszcza parafii
w Waśniowie ks. Ryszarda Koneckiego. Ksiądz Ryszard będąc rodakiem naszej ziemi przybył tu z wiernymi, aby poza wszystkimi innymi celami uhonorować również niedawno zmarłego naszego rodaka ks. kanonika Tadeusza Wiktorowskiego, który przez ćwierć wieku był proboszczem parafii Waśniów.
Dla uświetnienia tej wyjątkowej eucharystii zabrał ze sobą w pielgrzymkę do naszego Sanktuarium Chór Parafialny z Waśniowa prowadzony przez organistę, pana Arkadiusza Gryzka i dyrygenta panią Monikę Gryzka.

Śpiew jakim nas uraczono był prawdziwą ucztą duchową jakiej bardzo dawno nie słyszano w naszym kościele.

Koncert rozbudził w nas wszystkich nadzieję na to, że i w naszym sanktuarium zaistnieje kiedyś równie wspaniale artystycznie przedsięwzięcie. Wszak śpiew to podwójna modlitwa, jak to stwierdził Św. Augustyn.

 

W czasie wzajemnych podziękowań i zaproszeń do podtrzymywania przyjacielskich relacji w drodze organizowania kolejnych odwiedzin naszego Sanktuarium wspomniano na jeszcze jeden związek Bogorii z Waśniowem. Kolejnym duchowym łącznikiem jest pochodzący z Waśniowa ks. Andrzej Nowakowski, który u nas przeżywał swoje prymicje i razem z nami, jako wikariusz świętował Koronację Obrazu oraz z naszej parafii odszedł do pracy misyjnej.

Na zakończenie duchowego przeżywania trzeciej rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Bogoryjskiej ksiądz kanonik Andrzej Wierzbicki, kustosz Sanktuarium przypomniał treść modlitwy jaką składał w imieniu parafian przed ukoronowanym wizerunkiem Maryi, aby odnowić w nas więzy jakie wtedy nawiązaliśmy:

 

Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela!

Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu za to, że wybrał Ciebie przed czterema wiekami, na Panią bogoryjskiej ziemi. Dzięki składamy Synowi Bożemu, za to, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę Pocieszenia. Dzięki składamy Duchowi Świętemu za to, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.

Prosimy Cię Maryjo, Pani Bogoryjska z głębi naszych serc o łaskę dobrego i godnego życia prowadzonego według zasad jakimi Ty kierowałaś się w swoim, jakże trudnym życiu.

Niech Tobie Święta Matko Boża wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi. Amen

 

Tekst : Cz.B.

 

 Zdjęcia - pielgrzymka z Waśniowa: Cz.B.  

 

Zdjęcia - pielgrzymka z Iwanisk: Dominik Krzyżanowski  

 

   Materiał filmowy przygotował: Dominik Krzyżanowski