Ogłoszenia

Ogłoszenia 2021-01-10

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 

 1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2021-01-03

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM          

 

 1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
Czytaj więcej...

ogłoszenia 2020-12-20

IV niedziela adwentu

 

 1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-12-13

III niedziela adwentu 

 

 1. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-12-06

II niedziela adwentu

 

 1. „Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
  Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy”.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-11-22

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

 1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-11-08

32. niedziela zwykła

 1. Zgodnie z rozporządzeniem administracyjnym, w kościele może być 1 osoba na 15 metrów kwadratowych, czyli w naszym kościele maksymalnie 15 osób, które mają obowiązek zachować bezpieczną odległość między sobą. Przypominam, że istnieje obowiązek, by wierni podczas nabożeństw mieli zasłonięte maseczką usta i nos. Usta odkrywamy jedynie na czas przyjęcia Komunii świętej.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-11-01

Uroczystość Wszystkich Świętych

 1. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. Z racji na obecną sytuację nie będzie dzisiaj ani jutro procesji na cmentarz.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-10-25

30. niedziela zwykła

 1. Zgodnie z rozporządzeniem administracyjnym, w kościele podczas Mszy Świętej może być 1 osoba na 7 metrów kwadratowych, czyli w naszym kościele maksymalnie 30 osób, które mają obowiązek zachować bezpieczną odległość między sobą. Przypominam, że istnieje obowiązek, by wierni podczas nabożeństw mieli zasłonięte maseczką usta i nos. Usta odkrywamy jedynie na czas przyjęcia Komunii świętej.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-10-18

29. niedziela zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Ofiarą do puszki możemy wesprzeć misje.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-10-11

28. niedziela zwykła

 

 1. Dzisiaj swoimi ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-09-20

25. niedziela zwykła

 1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-08-30

22. niedziela zwykła

1.W dniu dzisiejszym wpatrujemy się w naszą Patronkę – Matkę Bożą Pocieszenia. Przypominamy, że ważnym elementem naszej uroczystości jest możliwość zyskania odpustu, pod zwykłymi warunkami. Dzisiaj też dziękujemy Bogu za tegoroczne zbiory.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-08-23

21. niedziela zwykła

 1. Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy.
Czytaj więcej...

Ogłoszenia 2020-08-16

20. niedziela zwykła

 1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Dzisiaj nasza parafia szczególnie dziękuje za 10. Rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Dziękujemy za obecność Maryi pośród nas w cudownym wizerunku i za wszelkie otrzymane łaski i dary.
Czytaj więcej...