Rok 2014

Kaplica w Mostkach wzbogaciła się o kolekcję obrazów Męki Pańskiej

 

W niedzielę 23 listopada, gdy kościół  obchodzi Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w Kaplicy pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Mostkach świętowano jednocześnie przyjęcie szczególnego daru tj. obrazów Stacji Drogi Krzyżowej. Obrazy są dziełem pani Jadwigi Kotlarz artysty plastyka związanej swym życiem i pracą z Ziemią Staszowską.

 

Licznie przybyli parafianie uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez ks. kan. Andrzeja Wierzbickiego, wysłuchali przygotowanego na ten dzień kazania oraz uczestniczyli w akcie poświęcenia stacji Drogi Krzyżowej i podziękowaniach skierowanych do darczyńców w osobach Pani Jadwigi Kotlarz i Prezydium Legiony Maryi działającego przy kaplicy. Uroczyste i podniosłe słowa ks. proboszcza podkreślały znaczenie tego daru serca dla możliwości lepszego skupienia się na rozważaniach męki Pańskiej, co będzie służyć na Bożą Chwałę i ludziom na zbawienny pożytek. W imieniu Prezydium  miejscowego Legionu Maryi oraz wspólnoty wiernych przemówiła pani Zofia Guła

podkreślając wyjątkowy i podwójny charakter tej uroczystości dla kościoła powszechnego i dla kościoła lokalnego, który wzbogacił się dzięki darowi o tak potrzebne wyposażenie kaplicy jaką stanowią stacje Drogi Krzyżowej. Charakteryzując postać i dokonania pani Jadwigi Kotlarz wskazano na jej związki z kilkoma świątyniami w naszym dekanacie i apelowano, aby ta miła sercu kaplica, jak i Sanktuarium w Bogorii były jak najczęściej odwiedzanym miejscem modlitwy i skupienia. Słowa podzięki przypieczętowano wręczeniem darczyńcy okolicznościowego dyplomu i kwiatów. Po uroczystości zebrani wykonali sobie pamiątkowe zdjęcia, które wzbogacą kronikę miejscowego prezydium Legionu Maryi

 

Tekst:    Cz. Brudek

 Zdjęcia: Cz.Brudek