Rok 2014

Miłość lekarstwem na długie życie

 

W niezwykle uroczystej oprawie 64 pary żyjące na terenie Gminy Bogoria świętowało w 18 października br. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Edwardem Frankowskim, dziekanem dekanatu staszowskiego Ks. Andrzejem Wierzbickim, księżmi z terenu gminy, Wójtem Gminy Bogoria Władysławem Brudkiem i Przewodniczącym Rady Gminy Maciejem Tutakiem.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, której przewodniczył Ks. Bp Edward Frankowski w koncelebrze zgromadzonych kapłanów.

 

W trakcie Mszy Św. małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Na zakończenie wspólnej Eucharystii zostały poświęcone wizerunki Matki Bożej Pocieszenia i wręczone każdej parze przez Ks. Bp Edwarda i Ks. Proboszcza Andrzeja.

Druga część uroczystości odbyła się w progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Bogorii. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego przemówienia i życzeń władz samorządowych. Następnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Renata Borek odczytała listę osób, którym Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał medal ?Za długoletnie pożycie małżeńskie?.

W dalszej części obchodów nastąpiła chwila dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP, której dokonał Wójt Władysław Brudek. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od władz samorządowych oraz słodkie upominki. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką wina. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie zabrakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu młodzieży ZSO Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogorii, która wprowadziła zebranych w atmosferę refleksji i wspomnień. W miłej atmosferze Jubilaci spędzili sobotni dzień.

Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Miłość jest dawaniem, nie braniem; budowaniem, nie niszczeniem; cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

 

     Tekst i zdjęcia: Ks. Waldemar Bieńko