Rok 2014

Uroczystości dożynkowe Powiatu Staszowskiego i Gminy Bogoria 2014

 

Władze samorządowe województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i gminy Bogoria po raz kolejny porozumiały się co do tego, aby wspólnie obchodzić VIII Wojewódzkie Święto Ekologii oraz XIV Dożynki Powiatu Staszowskiego oraz Dożynki Gminy Bogoria.

 

Wskutek realizacji tego porozumienia w dniu 7 września nasze Sanktuarium i przylegające tereny zapełniły się delegacjami rolników z poszczególnych powiatów i gmin województwa świętokrzyskiego, którzy w strojach ludowych przynieśli ze sobą przepiękne wieńce i inne dary, aby ofiarować je jako symbol dziękczynienia za obfite plony. W uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył kustosz naszego Sanktuarium ks. kanonik Andrzej Wierzbicki wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich oraz władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także licznych organizacji pracujących w obsłudze rolnictwa.

W homilii wygłoszonej przez ks. Pawła Cygana proboszcza parafii Koniemłoty, a zarazem Dziekana Dekanatu Połaniec znalazły się odniesienia do wartości jaką na przestrzeni wieków miało posiadanie ziemi. To ona właśnie dawała tak upragnioną w każdym czasie wolność. Człowiek kochający ziemię i pracujący na niej mógł wyżywić swoja rodzinę, a jednocześnie realizować zamysł Boży zawarty w słowach, aby tę ziemię czynić sobie poddaną. Dzięki takiej postawie nasi chłopi ocalili swoją wolność i niezależność ekonomiczną. Wieś polska stanowiła i nadal kształtuje podstawę naszej kultury, świadomości społecznej i naszego bytu narodowego – powiedział mówca.

W modlitwach prowadzonych przez głównego celebransa kładziono nacisk na potrzebę dziękczynienia za każdy bochen chleba i polecanie przez pośrednictwo Matki Bożej Pocieszenia wszelkich spraw polskiej wsi, a szczególnie tych trudnych i bolesnych. Modlono się o jedność w prowadzeniu wszelkich spraw rzutujących na jakość życia ludzi żyjących w obrębie polskiego rolnictwa i przetwórstwa żywności. W słowie końcowym usłyszeliśmy następujące słowa:

Drodzy rolnicy, sadownicy i ogrodnicy, życzę Wam zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z niełatwej pracy na roli. Życzę, aby nigdy na polskich stołach nie zabrakło chleba. Uczmy dzieci i wnuki poszanowania dla tego najważniejszego pokarmu. Bądźmy dobrzy jak chleb i dzielmy się nim sprawiedliwie. Władzom wszystkich szczebli życzę mądrego kierowania rozwojem tej ważnej dziedziny naszej działalności gospodarczej, aby polski rolnik znalazł właściwe dowartościowanie swojej trudnej pracy i godne warunki życia - powiedział przemawiający do zebranych ks. kustosz naszego Sanktuarium.

Uroczystości kościelne zakończyło błogosławieństwo i poświecenie przez ks. proboszcza w asyście księży wspólcelebransów przyniesionych do kościoła wieńców i innych darów.

   Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwana w tradycji ludowej Świętem Matki Bożej Siewnej przypadająca w dniu 8 września, to szczególna okazja świętowania w Bogorii kolejnego parafialnego Dnia Odpustu.

   Uroczystej, odpustowej Mszy świętej odprawionej w koncelebrze księży będących proboszczami sąsiednich parafii  przewodniczył ks. Edward Zieliński proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie, a zarazem zastępca dziekana Dekanatu w Staszowie. Homilia wygłoszona przez ks. Jerzego Kubika – proboszcza parafii Kiełczyna przybliżyła zebranym podstawy szczególnego kultu jakim obdarzana jest w kościele powszechnym występująca wprawdzie pod różnymi imionami, ale wciąż ta sama i kochająca nas Matka Boża.

Na zakończenie mszy świętej dokonano poświęcenia zboża siewnego i wznoszono modlitwę o pomyślność we wszelkich działaniach mogących zapewnić temu ziarnu zdolność do wydania stukrotnego plonu, a poprzez szczęśliwy zbiór i umiejętne przetworzenie tego ziarna do zapewnienia nam wszystkim w obfitości naszego chleba powszechnego.

 

Tekst: Cz. Brudek

 Zdjęcia: Cz. Brudek