Rok 2014

?WEJDŹ CAŁY, POZOSTAŃ SAM, WYJDŹ INNY?

 

Wielki Post to szczególny czas, kiedy chrześcijanin bardziej niż zwykle wnika w głębię swojego serca, pytając o jakość swojej WIARY i MIŁOŚCI względem Boga i bliźniego. Najdoskonalszym wzorem dla wszystkich jest Jezus Chrystus, Syn Boży.

Trwający rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem: ?WIERZE W SYNA BOŻEGO? ma m.in. pogłębić naszą osobistą więź z Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata. Doskonałą okazją ku temu, dla dzieci i młodzieży naszych szkół, stały się tegoroczne rekolekcje wielkopostne trwające od 03 do 07 kwietnia br. Poprowadził je ks. Mariusz Pyryt, wikariusz parafii Św. Barbary w Staszowie, duszpasterz dzieci i młodzieży.

 

         Ćwiczenia duchowe rozpoczęły w czwartek o godz. 8.15 w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia pierwszą katechezą inaugurującą cykl spotkań. Licznie zgromadzona młodzież wraz z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum z uwagą wsłuchiwała się w świadectwo Księdza rekolekcjonisty. Współczesny świat proponuje mnóstwo dróg, z których nie wszystkie potrafią obronić przed złem i coraz bardziej ogarniającą młode pokolenie demoralizacją. Dlatego tak bardzo potrzebne jest otwarcie się na Jezusa, Syna Bożego, który pragnie prowadzić wszystkich po ścieżkach szczęścia, miłości, dobra do Ojca w niebie.
          Wiele emocji i wrażeń dla słuchaczy wzbudził program artystyczny przygotowany przez młodzież Liceum i Gimnazjum, pantomima zatytułowana ?Jezus i Jego Krzyż?. ?To Jezus ze względu na mnie, przyjmuje na siebie ludzkie ciężary choroby, zranień, grzechów. Watro zapytać: jakie miejsce w moim życiu ma Jezus? Czym jest dla mnie znak krzyża? Jedynie Jezus może nas obronić przed całkowitym opanowaniem mocy Księcia Ciemności? ? podkreślał Ks. Mariusz. Niezwykle miła i radosna atmosfera wyrażająca się w śpiewie i żywej dyskusji z młodzieżą towarzyszyła przez prawie dwugodzinne spotkanie modlitewne.

         Drugi dzień zmagań rekolekcyjnych zgromadził także licznie młodzież naszych szkół. Od momentu stworzenia świata, po dziś dzień Bóg troszczy się o każdego człowieka. Po raz kolejny młodzież przeniosła całą wspólnotę w świat, w którym Bóg troszczy się o człowieka, ukazując pantomimę ?Jezus żyje w nas?. Każdy piątek przypomina chrześcijanom o ogromie miłości Boga do człowieka. Pełny jej wyraz Bóg ukazał w ofierze własnego Syna na Kalwarii. Poprzez rozważanie cierpień, męki i śmierci Pana Jezusa na podstawie scen z filmu M. Gibsona ?Pasja? każdy mógł zrozumieć cenę, jaką zapłacił Chrystusa za zbawienie człowieka. Niecodzienna cisza i skupienie wypełniały bogoryjskie sanktuarium a nawet na twarzach wielu młodych można było dostrzec zły współczucia. ?Podobna ofiara Jezusa Chrystusa dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej? ? podsumował Ks. Rekolekcjonista. Dlatego najważniejszym momentem piątkowych medytacji była Eucharystia, którą sprawował Ks. Mariusz za całą społeczność szkolną.

         Wyrazem przyjęcia słowa Bożego i pójścia za Jezusem, Synem Bożym, będzie sakrament pokuty i pojednania w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, do którego młodzież przystąpi w poniedziałek 07 kwietnia 2014r.

 

Tekst: ks. W.Bieńko


 Zdjęcia ze spotkania rekolekcyjnego : Kasia Kos  -  kl. IIa  L.O.


 Materiał filmowy ze spotkania rekolekcyjnego : Adam Krzyżanowski