Rok 2014

Zesłanie Ducha Świętego - uroczystość odpustowa

 

    Uroczystości związane z obchodami Święta Zesłania Ducha Świętego oraz następującego po nim Święta Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Sanktuarium w Bogorii tradycyjne już poprzedza odnowienie relacji z naszymi przodkami. W piękne popołudnie wigilii Zielonych Świątek odbyła się msza święta w intencji naszych zmarłych, po której na pobliski cmentarz grzebalny udała się procesja wiernych, którzy pod duchowym kierownictwem naszych duszpasterzy modlili się w intencjach zmarłych poprzedzających nas w swoim ziemskim życiu. Odmawiając różaniec, do którego rozważania przedstawiali członkowie Legionu Maryi zatrzymywano się w wielu miejscach cmentarza, aby wspomnieć tych, którzy tu pracowali i żyli przed nami. Modliliśmy się zarówno w intencjach tych, których wędrówka życiowa tu się zakończyła jak i za tych, którzy pochodząc z tej ziemi kres swojej wędrówki znaleźli w innych stronach i tam spoczęły ich doczesne szczątki.

 

Czytaj więcej...

VII Bogoryjski Wieczór Uwielbienia

 

W dniu 3 czerwca br. w naszym Bogoryjskim Sanktuarium, przy licznym udziale wiernych przybywających tu nawet z odległych stron odbyło się już VII modlitewne spotkanie z O. Teodorem Knapczykiem. Treścią modlitewnych rozważań jak i wygłoszonej homilii była nauka płynąca z Ewangelii czytanej w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz treść zbliżającego się kolejnego święta jakim będzie Zesłanie Ducha Świętego. Przedmiotem rozważań była głębokość naszej wiary jako warunku otrzymania łask dla siebie i dla naszych bliskich o jakie chcemy prosić w czasie naszych wieczorów uwielbienia. W czytanej w ub. niedzielę Ewangelii (Dz 1,1-11) znajdujemy słowa Jezusa kierowane do uczniów zaniepokojonych nową sytuacją. Jezus opuszcza ich, a oni już sami mają ewangelizować i czynić cuda takie, jak czynił to Jezus:

 

Czytaj więcej...

Parafia Bogoria przystąpiła do Programu Odnowy Parafii

 

         W czasie Rekolekcji Wielkopostnych, które prowadził dla nas ks. Stanisław Zając usłyszeliśmy po raz pierwszy o istniejącej i działającej na całym niemal świecie Grupie Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata - będącej wspólnotą Apostolską podległą Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich. Mieliśmy zatem wyjątkową okazję poznać i wysłuchać Dyrektora Polskiej Grupy Promotorów, a jednocześnie Koordynatora Ruchu na Europę Środkową ks. Stanisława Zająca.

Ruch dla Lepszego Świata, jak podaje źródło: http://www.mmm.org.pl/?p=main&what=133  powstał z inicjatywy o. Riccardo Lombardiego SJ, włoskiego jezuity. 10 lutego 1952 r. papież Pius XII wygłosił w Radiu Watykańskim ?Adhortację Apostolską do wiernych w Rzymie?, wzywającą do odnowy Kościoła i przebudowy świata na lepszy.

 

Czytaj więcej...

Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II

 

         Papież Jan Paweł II świętość uczynił programem własnego życia. Już na początku pontyfikatu powiedział, że powierzona mu przez Chrystusa misja nie polega na niczym innym, jak tylko na uświęcaniu siebie i ludzi, na życiu zgodnym z Bożym planem zbawienia i na pomaganiu innym żyć według niego. Święty Jan Paweł II to zadanie w pełni realizował. Był i jest dla świata i dla nas znakiem dobroci, miłości Boga, prawdziwym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii.

 

Czytaj więcej...

VI Bogoryjski Wieczór Uwielbienia

  

Już za nami

VI BOGORYJSKI WIECZÓR

           UWIELBIENIA 

 

 

26 kwietnia 2014 roku odbył się w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA w Bogorii kolejny - już VI Bogoryjski Wieczór Uwielbienia, który poprowadził o. Teodor Knapczyk.

 

Czytaj więcej...

Niedziela Miłosierdzia Bożego w naszym Sanktuarium

 

Długo oczekiwana realizacja żądania wiernych zawartego w słowach: Santo Subito, co jak pamiętamy zostało wypowiedziane już w czasie pogrzebu Jana Pawła II, dzisiaj stała się faktem. Podczas gdy na Placu Św. Piotra w Rzymie setki tysięcy pielgrzymów przybyłych z całego świata na uroczystość kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII trwali w modlitewnym oczekiwaniu , to wierni naszej parafii gromadzili się w naszym Sanktuarium na porannej Mszy Świętej witani nową dekoracją wnętrza świątyni  wprowadzającą nas w klimat tego wielkiego wydarzenia.

 

Czytaj więcej...

Trzy wielkie dni - Święte Triduum Paschalne

 

 Wielki Tydzień

 

Obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, kończą zaś - nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę Wielkanocną. Nazwy Triduum Paschalne używa się od 1929 roku; wcześniej mówiono o Triduum Sacrum . Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie 'trzy dni'.

 

Czytaj więcej...

Droga Krzyżowa ulicami Bogorii 2014

 

W dniu 17 kwietnia 2014 r, czyli w Wielki Czwartek, tradycyjnie już odbyła się na ulicach Bogorii Droga Męki Pańskiej. Trasa podobnie jak w latach ubiegłych zaczynała się stacjami  przygotowanymi w kościele i na placu przykościelnym, aby następnie podążyć ul. Staszowską do Rynku, na którego obwodzie  przystawaliśmy w modlitewnej zadumie przed czterema stacjami.

 

Czytaj więcej...

NIEDZIELA PALMOWA

 
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W ciągu wieków otrzymywała różne określenia: Dominica in palmis, Hebdomada VI die Dominica, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, Mała Pascha, Dominica in autentica. Niemniej, była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.
 
Czytaj więcej...