Betlejemskie Światło Pokoju

 

Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia harcerze z całego świata podejmują akcję przekazania do każdego miasta, każdej wsi, każdego domu światełka Betlejemskiego. Ogień ten  jest symbolem ciepła, pokoju, miłości i nadziei.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego światła pokoju brzmi : ?Wyjdź z cienia, pokaż dobro.?

Hasło to ma zachęcić każdego człowieka do pracy nad sobą, podjęcia trudu by stawać się lepszym człowiekiem. Czas adwentu jest właśnie takim czasem, gdzie człowiek powinien wyjść z cienia swoich grzechów i przyoblec się w światło. Betlejemskie światło ma umocnić w nas nasze postanowienia poprawy byśmy w tym świetle porzucali złe nawyki i krok po kroku stawali się lepszymi ludźmi.

 

 

            Początek ognia ma miejsce w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, które odbierane jest z rąk harcerzy austriackich, a następnie jest przekazywane harcerzom z innych krajów.

            Delegacja Hufca ZHP Staszów odebrała światełko betlejemskie z rąk harcerzy słowackich, które następnie zostało przekazane 21 drużynie Bogoryjskiej im. Jędrusiów.

 

            Uroczyste przekazanie światełka w Bogorii przez harcerzy nastąpiło 22 grudnia

w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na mszy świętej roratniej.

 

Tekst:    Dominik Krzyżanowski        

Zdjęcia: Dominik Krzyżanowski