Modlitewne spotkanie na Bogoryjskim cmentarzu

 

Tradycyjnie, już po raz kolejny w przeddzień Święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny odbywa się na naszym cmentarzu grzebalnym wspólna modlitwa wiernych naszej parafii. Jest to forma włączenia pokoleń naszych przodków we wspólne świętowanie naszego parafialnego święta, czyli przypadającego na  dzień 8 września Odpustu Matki Bożej Siewnej.

W tym roku to modlitewne spotkanie miało również charakter dziękczynny, jako że okres pomiędzy Odpustem na dzień Matki Bożej Pocieszenia, a odpustem na dzień Matki Bożej Siewnej przyjęliśmy traktować jako dziękczynienie za dar koronacji łaskami słynącego Obrazu naszej Bogoryjskiej Pani.

 

 

Podczas procesji różańcowej modliliśmy się za łaskę życia wiecznego dla naszych rodziców i krewnych, za ludzi różnych stanów zmarłych i pochowanych na naszym, ale i również na innych cmentarzach świata, którzy walczyli o prawdę, o wolność, o zachowanie naszej wiary. Wspominaliśmy naszych nauczycieli i wychowawców jak i księży, którzy pracowali w naszej parafii lub pochodząc z naszej ziemi pracowali dla innych w różnych miejscach świata.

Procesja dokonała się w atmosferze zadumy czemu sprzyjała wspaniała pogoda dojrzałego i kończącego się już lata.

 

 Tekst i zdjęcia :  Czesław Brudek