Rok 2011

Pożegnanie ksiedza Andrzeja:-) Nowakowskiego

Dnia 28 czerwca 2011r. pożegnaliśmy księdza Andrzeja Nowakowskiego, dziękując mu za posługę w naszej parafii. We mszy uczestniczyli licznie zebrani parafianie: grono młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii oraz grono rady pedagogicznej na czele z panem dyrektorem, którzy w serdeczny sposób dziękowali księdzu wikaremu za przykład kapłańskiego życia, przekazywane tajniki wiary, a także za posługę kapłańską. Równie serdecznie żegnał księdza chór parafialny oraz przedstawiciele rodzin.

 

 

Ksiądz Andrzej Nowakowski rozpoczął pracę w naszej parafii jako diakon Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po przyjęciu święceń kapłańskich decyzją biskupa sandomierskiego został mianowany księdzem wikariuszem w naszym Sanktuarium.

W czasie zaledwie rocznego okresu kapłańskiej posługi ksiądz Andrzej dał się pokazać z jak najlepszej strony. Lubiany zarówno przez młodzież jak i starszych, wrażliwy, dobry i serdeczny kapłan oraz ksiądz katecheta. Dzięki posiadanym umiejętnościom pedagogicznym oraz kapłańskim księdzu Andrzejowi przypisujemy m.in. przyjęcie szkaplerzy przez młodzież, ożywienie działalności Oazy, poszerzenie szeregów ministrantów, wyjazdy młodzieży do Seminarium Duchownego w Sandomierzu na XI Dzień Otwartej Furty oraz do Lednicy na XV spotkanie młodych.

Ksiądz kanonik Andrzej Wierzbicki skierował ciepłe słowa podziękowania za pracę w parafii podkreślając, że w swej kapłańskiej posłudze ksiądz wikariusz Andrzej Nowakowski kieruje się wezwaniem Św. Augustyna jakie zamieścił na prymicyjnym obrazku:

 

?Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj ode mnie, czego chcesz.?

 

Ksiądz proboszcz kierował serdeczne życzenia na dalszą drogę życia kapłańskiego księdza A. Nowakowskiego.

 

Wierni uczestniczący w modlitewnym spotkaniu odśpiewali księdzu wikaremu następujące życzenia:

 

?Życzymy, życzymy
I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa
Przez ręce Maryi (?).?


Ksiądz Andrzej Nowakowski dziękował wszystkim za życzenia. W szczególności dziękował Matce Bożej za to, że mógł pełnić posługę w naszej parafii w Jej Sanktuarium.

Na wspomnianym obrazku z mszy prymicyjnej znajdują się jeszcze poniższe znamienne słowa księdza Andrzeja Nowakowskiego:

"Tym, od których wyszedłem i do których mnie poślesz błogosław Boże".

 

Zdjęcia wykonane przez pana Czesława Brudka.

 

Zdjęcia wykonane przez pana Czesława Brudka.

{phocagallery view=category|categoryid=66|limitstart=0|limitcount=0}

Aby księdzu Andrzejowi w dalszej Jego pracy zawsze towarzyszyła charyzma, entuzjazm, pogoda ducha, a Matka Boża Pocieszenia Pani Bogoryjska otaczała płaszczem nieustającej opieki tego życzą Administratorzy :)