Rok 2011

Skończył się czas adwentu i oto kolejny już raz obchodzimy pamiątkę Narodzenia Pańskiego. W tę świętą noc, jedyną w swoim rodzaju, Bóg przychodzi do człowieka i zaprasza go do wspólnego, opartego na czytelnych ale i wymagających zasadach partnerskiego dialogu. Od razu rodzi się pytanie po co? Właściwie to Bóg nikogo zapraszać do dialogu nie musiał! Nie musiał się objawiać, nie musiał stwarzać świata, ani też powoływać w tym świecie do istnienia człowieka i innych stworzeń. Jest przecież tak doskonały że podjęcie czy niepodjęcie dialogu z człowiekiem ani tej doskonałości by mu nie umniejszyło, ani też nie powiększyło.

 

Czytaj więcej...

 

Popatrz, jak prędko mija czas. Dziś kończy się święty czas Adwentu, dziś ostatnie roraty.

Dzień 24 grudnia, to najpiękniejszy i najmilszy sercu dzień w roku - Wigilia Bożego Narodzenia, to najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór roku. Nie ma na świecie drugiego takiego kraju, w którym Wigilię Bożego Narodzenia obchodzi się tak uroczyście, jak w Polsce. Wigilia Bożonarodzeniowa to czas wzajemnego zbliżenia i darowania win oraz urazów, to czas zadumy i refleksji.

 

Czytaj więcej...

Przyjęty przed dwoma laty program renowacji naszego sanktuarium wkroczył w ostatni etap realizacji. Jest nim wykonanie nowej elewacji zewnętrznej kościoła. Aktualnie dokonywane jest skuwanie tynków mające na celu odsłonięcie muru wykonanego z czerwonej cegły w celu odwodnienia go i zabezpieczenia przed podsiąkaniem wody gruntowej i wchłanianiem wody  opadowej.

Czytaj więcej...

Ośrodek "Radość Życia" to placówka rehabilitacyjno ? edukacyjna  dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej działająca przy  Caritas Diecezji Sandomierskiej.
W ramach Ośrodka funkcjonuje przedszkole specjalne, szkoła podstawowa,
specjalne gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

 

Czytaj więcej...

Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego chóru i prospektu organowego z II poł. XVIII w. w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej w Bogorii.

W terminie od czerwca do września 2011 r. przeprowadzone zostały prace konserwatorskie drewnianego chóru i prospektu organowego. Po ustawieniu rusztowań i wykonaniu wstępnych  odkrywek konserwatorskich nie stwierdzono występowania XVIII- wiecznej marmoryzacji oraz warstw złoceń na powierzchni listew i ornamentów.

Czytaj więcej...

W dniu 8 września nasza parafia przeżywała odpust parafialny. W tym roku odbywał się on w aurze uroczystego wspominania  pierwszej rocznicy koronacji cudownego wizerunku N. M. Panny Matki Pocieszenia, która od 385 już lat obecna jest w sanktuarium bogoryjskim. Święto Narodzenia N. M. Panny zamyka 10 dniowy okres świętowania i oddawania szczególnej czci Matce Pocieszenia.

 

Czytaj więcej...

Pierwsza niedziela września już tradycyjne, bo nieprzerwanie od kilku lat jest dniem dziękczynienia składanego Bogu za pośrednictwem naszej Bogoryjskiej Pani, Matki Bożej Pocieszenia przez rolników gminy Bogoria i powiatu staszowskiego. Jest to jednocześnie Wojewódzkie Święto Ekologii, któremu patronuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Tegoroczne rolnicze świętowanie zbiegło się z parafialnymi obchodami pierwszej rocznicy koronacji Naszej Pani w jej łaskami słynącym obrazie.

Czytaj więcej...

Już po raz drugi nasza parafia przeżywała uroczystość odpustową N. M P. Matki Pocieszenia. W tym roku obchody uroczystości odpustowej zbiegły się z pierwszą rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej, zwanej Matką Pocieszenia. Dokładnie rok temu na bogoryjskim wzgórzu miała miejsce uroczysta koronacja cudownego obrazu Matki Pocieszenia, dokonana przez pasterza diecezji sandomierskiej Biskupa K. Nitkiewicza. Dzięki staraniom obecnego kustosza sanktuarium ks. Andrzeja Wierzbickiego i wielu parafian pragnienia i marzenia naszych ojców zostały tamtego dnia w pełni urzeczywistnione.

Czytaj więcej...

Prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Michała Archanioła trwały od 1 kwietnia do 20 czerwca 2011 roku.

 

 

 

  

 

Czytaj więcej...

Dnia 28 czerwca 2011r. pożegnaliśmy księdza Andrzeja Nowakowskiego, dziękując mu za posługę w naszej parafii. We mszy uczestniczyli licznie zebrani parafianie: grono młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii oraz grono rady pedagogicznej na czele z panem dyrektorem, którzy w serdeczny sposób dziękowali księdzu wikaremu za przykład kapłańskiego życia, przekazywane tajniki wiary, a także za posługę kapłańską. Równie serdecznie żegnał księdza chór parafialny oraz przedstawiciele rodzin.

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana w naszej tradycji świętem Bożego Ciała, to uroczyste publiczne oddanie czci i uwielbienie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Święto to raz jeszcze odsyła nas do tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.

Czytaj więcej...

 

 

 

W dniu 18 czerwca br. w naszej parafii odbyło się ognisko dla grupy oazowej, ministrantów i zaproszonych gości z parafii Wiśniowa na czele z tamtejszym ks. Proboszczem.

 

 

Czytaj więcej...

12 i 13 czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Święto to przypomina nam o szczególnej roli Ducha Świętego tak w życiu wspólnotowym całego Kościoła powszechnego jak i życiu indywidualnym każdego wierzącego.

Czytaj więcej...

W dniu 11 czerwca 2011 r z inicjatywy Wójta Gminy Bogoria odbyło się w naszym Sanktuarium modlitewne spotkanie zamieszkałych na terenie naszej gminy czcigodnych Jubilatów świętujących w ostatnim okresie Złote Gody.

 

Czytaj więcej...

Już po raz jedenasty furta Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu stanęła otworem dla wszystkich chcących odwiedzić miejsce, w którym kształcą się i przygotowują do kapłaństwa młodzi klerycy. Nie mogło zabraknąć tam również naszej parafii.

Czytaj więcej...