Rok 2009

Dnia 8 września przeżywaliśmy uroczystość odpustową z racji Narodzenia N. M. P. Uroczystą Msze Świętą Odpustową celebrował ks. kanonik Marian Wiącek, współkoncelebrowali zaś ks. kanonik Andrzej Wierzbicki oraz ks. Krzysztof Irek.