Acies Kurii Legionu Maryi w Bogorii

 

W dniu 14 marca 2015 r. w naszym Sanktuarium odbyło się uroczyste spotkanie braci i sióstr skupionych w działającej przy naszej parafii Kurii Legionu Maryi.

Acies ? to doroczne modlitewne spotkanie o charakterze dziękczynno błagalnym, które jest również okazją do odnowienia legionowego przyrzeczenia oddania się Matce Bożej, całkowitego zawierzenia Jej siebie i wszystkiego co się posiada oraz ponowienia swoją gotowość do legionowej służby...

Eucharystii przewodniczył diecezjalny opiekun duchowy Legionu Maryi ks. Rafał Cudziło, a towarzyszyli mu opiekun kurii ks. Andrzej Wierzbicki i opiekun prezydium z parafii św. Barbary ks. Edward Zieliński

 

W mowie na otwarcie uroczystości wygłoszonej przez Prezydent Kurii Elżbietę Brudek poza słowami powitania Sióstr i Braci ze wszystkich prezydiów oraz przedstawicieli Zarządu Komicjum w Tarnobrzegu usłyszeliśmy m.in. następujące słowa:

... My legioniści z czterech prezydiów Legionu przynależących organizacyjnie do Kurii Legionu w Bogorii przybyliśmy dzisiaj do tronu naszej patronki Matki Bożej Pocieszenia, aby wspólnie się modlić, umocnić słowem Bożym i otrzymać błogosławieństwo na kolejny rok naszej legionowej działalności.

Wasza obecność drodzy kapłani, tak jak i codzienne wsparcie jakiego udzielacie Prezydiom naszego Legionu napełnia nas ogromną radością płynącą ze świadomości zgodnego współdziałania w dziele ewangelizacji jakie realizujemy w codziennym chrześcijańskim życiu.

Niech nasza wspólna modlitwa umocni naszą wzajemną przyjaźń i pogłębi nasze wewnętrzne przekonanie o słuszności wybranej drogi, na której łączymy apostolat modlitwy z pracą upowszechniając w ten sposób wzorzec postępowania w pokornej służbie drugiemu człowiekowi jaki dała nam Matka nasza Maryja.

W homilii wygłoszonej przez ks. Rafała znalazły się treści odnoszące się do zasad postępowania legionisty, który z własnej woli stał się narzędziem w rękach Maryi, a będąc jej rycerzem realizuje wolę Matki Bożej i broni jej przed złem tego świata. Omawiając działalność Prezydium, a później również Kurii Legionu przy naszym sanktuarium ks. Rafał wskazał na widome przejawy opieki tutejszej patronki nad legionistami oraz ich dziełem, gdyż zarówno działalność legionu zasługuje na najwyższe uznanie, a powstanie w krótkim czasie trzech kolejnych prezydiów i zawiązanie się kurii wyraźnie na to wskazuje.

Legioniści odnawiając legionowe przyrzeczenia podchodzili kolejno do trzymanego przez opiekunów duchowych Vexillum i wypowiadali treść specjalnej modlitwy.

Przemawiający na zakończenie uroczystości w imieniu Zarządu Kurii Wiceprezydent Piotr Nowak powiedział m.in.

Dzisiejsza uroczystość ? pierwsze w historii Acies naszej Kurii LM z Eucharystią sprawowaną przed tronem Pani Bogoryjskiej ? Matki Bożej Pocieszenia, Patronki naszego Legionu Maryi dobiega końca. Mieliśmy sposobność podziękować Bogu za pośrednictwem naszej Patronki za dar podjęcia przed laty inicjatywy stworzenia w naszej parafii pierwszego w dekanacie staszowskim, prezydium Legionu Maryi w Bogorii. Dziękowaliśmy również za rozwój szeregów Legionu jaki się dokonał poprzez powstawanie kolejnych prezydiów w Mostkach oraz w Staszowie przy parafiach św. Barbary i św. Bartłomieja. Objęliśmy naszym dziękczynieniem wszelkie dzieła naszej wspólnoty, które nakierowane były na modlitwę i pracę prowadzącą do spełnienia przyrzeczeń jakie składaliśmy Maryi przy powstawaniu naszych prezydiów.

   W imieniu sióstr i braci skupionych w Legionie chciałem podziękować wszystkim uczestnikom tego nabożeństwa, a w szczególności gościom, którzy nie szczędzili trudu, aby przybyć z oddali i pod swymi legionowymi sztandarami wesprzeć nas w modlitwie i dodać splendoru tej uroczystości.

Dziękuję księżom, którzy przewodniczyli Eucharystii i modlili się z nami u podnóża Tronu naszej Matki o łaski dla nas wszystkich, kochających Maryję i celebrujących Jej święto.

Po zakończeniu Eucharystii legioniści zaśpiewali hymn Legionu i odmówili modlitwy końcowe.

Ostatnim akcentem Acies była agapa, czyli spotkanie integracyjne zorganizowane w miejscowym Domu Strażaka.

 

 Tekst i zdjęcia: Czesław Brudek