Uroczystości rocznicowe oraz poświęcenie sztandaru Legionu Maryi w Mostkach

 

W dniu 2 października w kaplicy im. Św. Maksymiliana Kolbe w Mostkach w obecności licznie przybyłych parafian, delegacji zarządu Komicjum w Tarnobrzegu oraz delegacji innych prezydiów legionowych świętowano uroczyście pierwszą rocznicę powstania prezydium legionowego oraz poświęcenie sztandaru wspólnoty. Dziękczynną mszę świętą poprzedzono wspólnym odmówieniem modlitw legionowych oraz Różańcem .

 

Mszy Świętej przewodniczył ks. kanonik Andrzej Wierzbicki, proboszcz parafii w Bogorii, a zarazem dziekan dekanatu staszowskiego.
Słowo Boże wygłosił ks. Rafał Cudziło, kierownik duchowy Legionu Maryi skupiając uwagę słuchaczy na interpretacji słowa Bożego jakie były zawarte w czytaniach: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem...  a także w Ewangelii na ten dzień: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego... Znając ufność dziecka i siłę zawartą w tej ufności powinniśmy tak jak dzieci zachowywać szczerość w relacjach z Bogiem i z drugim człowiekiem. Wiemy, że Aniołowie Stróże chronią nas i pomagają nam powstać gdy upadamy. Te dwa motywy są ważną nauką i wytyczną dla legionistów. To my zachowując pełną ufność w Boże Miłosierdzie i szczerość dzieci mamy niczym Anioły pomagać naszym braciom w wierze w drodze do Boga i dając świadectwo swojej wiary zachęcać innych do pójścia za nami. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Legion Maryi rozwija się  i umacnia, czego przykładem są prezydia Legionu powstające i rozwijające swoją działalność w dekanacie staszowskim, co jest zasługą legionistów, jak i waszego opiekuna duchowego ks. dziekana Andrzeja Wierzbickiego, który bardzo nas wspiera ? powiedział ks. Rafał.
Po homilii ks. Cudziło poświęcił sztandar wspólnoty legionowej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Mostek, po czym wszyscy uczestnicy podchodzili by złożyć pocałunek na sztandarze.
 Po Mszy Świętej i odmówieniu modlitw końcowych Legioniści spotkali się w przyległej salce na tradycyjnej agapie, której towarzyszył śpiew pieśni maryjnych. W czasie agapy delegacje prezydiów legionowych zapoznały się z kroniką działalności Prezydium i dokonały wpisów w księdze pamiątkowej. Prezydium z Mostek i Legioniści w diecezji sandomierskiej podejmują Nowennę Pompejańską w intencji powstających młodzieżowych i dziecięcych prezydiów Legionu Maryi.
 
Tekst: Cz.Brudek