Intencje Mszy Świętych

Intencje  18.VI. – 24.VI. 2018

 

 

Pon. 18.VI

11.00 Msza św. Kapłanów rocznika święceń ks. Andrzeja 1973 r.

17.00 od siostry – o zdrowie, bł.B., op.MB Poc. dla Henryka Pałki i dla rodziny

17.30 od Haliny i Zdzisława Pierścińskich    +Antoninę Toś

18.00 Int. dz.-bł. w 50 r.ślubu Teresy i Mariana Lejwoda i o bł.B. I op.MB dla rodziny

 

Wt. 19.VI

17.00 od Natalii Wielgus – o bł.B., op.MB i zdrowie dla Jacentego Wielgus

17.30 +Genowefę Stanisława Stefana Tadeusza Andrzeja Pawła Winiarskich Mariannę Leona Marks Bogdana Przytułę

18.00 od dzieci +Marię Franciszka Marglewskich + z rodz.

 

Śr. 20.VI

17.30 Józef Wątroba +Zofię Łokieć (r.) + z rodz.

18.00 Naboż. Wieczyste do MB Pocieszenia

18.30 Int. dz.-bł. w 21 r.urodz. Anny o bł.B, op.MB Poc.

 

Czw. 21.VI

17.00 +Marię Jaros

17.30 od Grażyny i Krzysztofa Cieśla +Janinę Jana Sobolewskich Janinę Mariana Zbigniewa Cieśla Mieczysława Palę

18.00 Int. dz.-bł. w 18 r.urodz. Weroniki i bł.B, op.MB dla rodziny

 

Pt. 22.VI

16.00 od dzieci – Int. dz.-bł. w rocz. ur. Zdzisława i bł.B., op.MB dla rodziny

16.30-17.30 Adoracja w int. Intronizacji NSPJ

17.30 od rodziców - Int. dz.-bł. w rocz. ur. dla córki Dominiki i bł.B., op.MB dla rodziny

18.00 +Władysława Mariannę Kotasów Henryka Kaczorowskiego

18.30 od córek +Antoniego Chynka

 

Sob. 23.VI  Dzień ojca

14.00 śl. Bednarski-Paprocka

17.00 od dzieci +Jana Zarębę (organistę Par. Bogoria)

17.30 od Marii Józefa Sadłochów +Wandę (im.) Mieczysława Rożków Stanisławę Józefa Sadłochów

18.00 od rodziny +Jana (im.) Zofię Palkowskich

18.30 Msza św. z nabożeństwem o łaskę uzdrowienia i uwolnienia.

 

Niedz. 24.VI

9.00 od żony (im.) +Jana Tokarskiego

12.00 1) o urodzaj, szczęśliwe zbiory i bł.B, op.MB w rodzinach

          2) od Marianny Witkowskiej ++Witkowskich i Dudów

16.00 od rodziców do MB Poc. z prośbą o zdrowie i p.łaski w dorosłym życiu dla Ani w 18 r.ur.

 

 

Zapraszamy na 23.VI na g.18.30 na Mszę św. z nabożeństwem o łaskę uzdrowienia
i uwolnienia w naszym Sanktuarium MB Pocieszenia w Bogorii. Zaprośmy na nie bliźnich.