VIII Bogoryjski Wieczór Uwielbienia

 

W dniu 23 września br. w naszym Sanktuarium odbyła się Msza św. charyzmatyczna o uwolnienie i uzdrowienie fizyczne i wewnętrzne przy licznym udziale wiernych z naszej parafii, a także gości spoza niej.

Tym razem Mszę Świętą poprowadził O. Łukasz  delegowany przez Sekretariat Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej w zastępstwie o. Teodora Knapczyka.

 

Treścią modlitewnych rozważań jak i wygłoszonej homilii była nauka płynąca z Ewangelii czytanej w dniu, który Kościół wspominał osobę jednego z największych mistyków, włoskiego kapucyna ? o. Pio z Pietrelciny (1887-1968). Owocem jego głębokiej wiary było duchowe i cielesne zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym za ludzkie grzechy. Dlatego Eucharystia zawsze stanowiła centrum Jego kapłańskiej posługi. My, wzorem świętego o. Pio powinniśmy starać się o to, aby słowa dzisiejszej Ewangelii (Łk 11,28)
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie stały się naszym najważniejszym drogowskazem ? mówił o. Łukasz. Pan Jezus powiedział nam dzisiaj również takie słowa: - Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. (Łk 8,19-21). Te słowa zawarte w czytanej dzisiaj Ewangelii, są jakby listem od Pana Jezusa, a listy wypada czytać. Dlatego odpowiedzmy sobie sami dlaczego tak rzadko sięgamy po Pismo Święte, po te listy pisane do nas każdego dnia ? pytał o. Łukasz. Nasze życie byłoby znacznie bardziej radosne, gdybyśmy żyli ze świadomością, że Bóg nas kocha i że w każdym czasie czeka na nas z otwartymi szeroko ramionami. Uśmiechajmy się do Niego i nie bójmy się wpadać z ufnością w te ramiona. Prosząc o łaskę zdrowia, o uwolnienie we własnej intencji, czy też w intencjach pozostawionych w domach członków rodzin nie zapominajmy o potrzebie podziękowania Bogu za otrzymane łaski, za współmałżonka, za dzieci, za rodzinę , przyjaciół, za życie w łączności ze wspólnotą, za różne łaski, których często nawet sobie nie uświadamiamy. Oczyśćmy swoje myśli i serca od dręczących myśli, od różnych pretensji, aby to spotkanie było szczerym i głębokim zanurzeniem się w miłości Jezusa, który powiedział nam dzisiaj słowami Pisma Świętego: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je ? zakończył homilię o. Łukasz.

Nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała, podobnie jak w poprzednich spotkaniach składało się z trzech części: Mszy Świętej, adoracji Pana Jezusa

z modlitwą uwielbienia o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała oraz modlitwa wstawiennicza z indywidualnym nałożeniem rąk przez kapłanów.

 W czasie adoracji Pana Jezusa oraz modlitwy o uzdrowienie w różnych dolegliwościach duszy i ciała, przywołane zostały niemal wszystkie problemy z jakimi borykają się ludzie poszukujący u Boga łaski uwolnienia i uzdrowienia. W czasie błogosławieństwa z nałożeniem rąk kilka osób osunęło się na ziemię pod wpływem dotyku dłoni kapłana, doświadczając ulotnego stanu zwanego spoczynkiem w Duchu Świętym. Po indywidualnym błogosławieństwie z nałożeniem rąk kapłanów na głowy wiernych Ojciec Łukasz poświęcił: wodę, olej i sól przyniesione przez wiernych jako sakramentalia.

Zgromadzeni w Świątyni wierni przez cały czas trwali w modlitewnym skupieniu i byli pod ogromnym wrażeniem nastroju jaki został wytworzony przez kapłana wspieranego pięknym śpiewem w wykonaniu Diakoni ?Posłańcy Miłości?. Po zakończeniu mszy św. o. Łukasz dołączył do zespołu, aby wraz z nim pięknie śpiewać piękne pieśni.

Termin następnego spotkania wyznaczono wstępnie na dzień 26 listopada br.

 

Tekst: Cz. Brudek

 Zdjęcia: Cz. Brudek i Dominik Krzyżanowski