Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bogorii - 2016

 

 

11 listopada, jak co roku w całym kraju, tak i w naszym Sanktuarium zebrała się patriotyczna elita mieszkańców gminy Bogoria aby wraz z przedstawicielami władz samorządowych, dyrekcjami miejscowych szkół, a także członkami działających tu służb wspólnie modlić się w intencjach naszej Ojczyzny.

 

Odprawiający Mszę Świętą proboszcz naszej parafii ks. Paweł Cygan nawiązał do rangi obchodzonego święta i znaczenia szerokiego uczestnictwa w obchodach tak ważnej rocznicy jak najszerszych rzesz naszego społeczeństwa i powitał przedstawicieli władz samorządowych, poczty sztandarowe szkół i strażaków, kombatantów oraz wszystkich przybyłych. W wygłoszonej homilii wspomniał Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie wskazywał na to abyśmy w swoim życiu pamiętali o tym, że  Ojczyźnie naszej należy się miłość  zwłaszcza wyrażana nie tyle w słowach, co w czynach. Apelował również aby nie podcinać swoimi małostkowymi dążeniami korzeni 1050 letniego dębu, któremu na imię Polska. Na kształt i dobrostan naszej Ojczyzny złożyła się ciężka praca, a również i przelana krew ogromnych rzesz naszych przodków, którym należy się cześć i uszanowanie. Dbajmy o tę najwyższą wartość, módlmy się o dobrych przywódców i bądźmy dobrymi synami i córami naszej Ojczyzny - apelował ks. Paweł.
   Po błogosławieństwie na rozesłanie wiernych  odśpiewano podniosłą  pieśń Boże coś Polskę. Po zakończeniu Mszy Świętej jej uczestnicy w zwartym szyku udali się pod pomnik Naczelnika Józefa Piłsudskiego w Rynku Bogorii gdzie złożono wiązanki biało - czerwonych kwiatów. Miejscem dalszej części obchodów 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości była sala widowiskowa Gminnego Domu Kultury, gdzie młodzież szkolna zaprezentowała zebranym okolicznościowy  program  artystyczny.

 

 Tekst i zdjęcia: Cz.Brudek