Duchowe przygotowanie wiernych do aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w parafii Trójcy Świętej w Bogorii

 

W czasie gdy cała katolicka społeczność przygotowuje się do ustanowienia doniosłego aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Wszechświata w naszej parafii również poczyniono wielkie starania o przybliżenie idei tego przedsięwzięcia. Rozprowadzone zostały teksty modlitw i rozważań z tym związanych, przeprowadzono całodobową adorację Najświętszego Sakramentu, w której uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych rejonów zamieszkania i działających przy parafii wspólnot , a w dniu 10 listopada rozpoczęto:

 

Dzień 1 Nowenny - poświęcony Uznaniu Panowania Jezusa Chrystusa Króla i poddanie się Jego Prawu.
Nabożeństwo rozpoczęła Wspólnota Legionu Maryi pieśnią na rozpoczęcie i modlitwą:

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno…

 

Modlitwa

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stając przed Tobą obecnym wśród nas pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy. Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie. Amen.

 

   Msza święta z modlitwą o uzdrowienie - XV Bogoryjski Wieczór Uwielbienia prowadzona przez naszych księży przy udziale O. franciszkanina Jakuba Mentela doskonale wzbogaciła głębię duchowych przeżyć tego wieczoru. W homilii i rozważaniach prowadzonych przez O. Jakuba głównym tematem stała się potrzeba uleczenia z ran wywołanych strachem.

   Wszyscy czegoś się lękamy, a lękając się sami zamykamy się na najważniejsze czego możemy doświadczyć, na MIŁOŚĆ - powiedział O. Jakub. Rozważmy przykłady z Pisma Świętego - Oto Maryja, gdyby lękała się skutków zapewne nie odpowiedziałaby Bogu swoim : Fiat - "niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1,38). Wspomnijmy sceny z Jeziora Galilejskiego, gdy w czasie burzy Jezus wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza". Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary"  
Wszyscy pragniemy miłości, bo nikt nie otrzymał jej tyle ile potrzebuje. Wchodzimy w różne związki, w których częścią życia staje się lęk przed przyszłością i zwykły strach, a w takich związkach nie możemy nawiązać budujących relacji. Cierpimy.

Święta Faustyna pozostawiła nam modlitwę: Jezu ufam Tobie. To ważna modlitwa i trzeba z niej korzystać w każdej chwili, której towarzyszy strach. Dostrzegajmy dobro, które jest w nas i za nie Panu Bogu dziękujmy. Będzie w nas rosło poczucie własnej wartości pomagającej przezwyciężyć lęk. Pan Bóg chce abyśmy przez życie wędrowali bez lęku, gdyż nie da się kochać w lęku. Jeżeli otworzymy się na miłość Boga to pozbędziemy się lęku, który jest domeną szatana podszeptującego w takich sytuacjach złe dla nas rozstrzygnięcia. Wzywajmy Chrystusa słowami Jezu ufam Tobie, a On wyzwoli nas od strachu - zakończył O. Jakub.

W trakcie wieczoru uwielbienia dokonano poświęcenia przyniesionych przez wiernych sakramentaliów wody, soli i oleju. Wierni skorzystali także z błogosławieństwa kapłańskiego z nałożeniem rąk.

Oprawę muzyczną tego modlitewnego zgromadzenia zapewniła niezawodna jak zawsze Diakonia Uwielbienia „Posłańcy Miłości” pod kierunkiem Sabiny i Pawła Wawryków, którzy na nadchodzący czas dedykują nam następujące słowa:
Księga Mądrości (Mdr 6) - Non possumus!

  1. Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie ... 9 Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. 10 Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą [słowa] obrony. 11 Pożądajcie więc słów moich…

 

 Tekst i zdjęcia: Cz. Brudek