Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski w Bogoryjskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

 

 3 Maja Polacy mieszkający w kraju jak i poza jego granicami świętując rocznicę uchwalenia najważniejszej w naszych dziejach Konstytucji spotykają się w kościołach, aby na uroczystych mszach wspólnie modlić się w intencji Ojczyzny. W tym samym dniu, od 1920 roku, a więc już niemal 100 lat świętujemy w Kościele  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

 

Na tę właśnie okoliczność utrwalonego zwyczajem wspólnego świętowania niezwykle ważnych dla naszego narodu wydarzeń zwrócił uwagę ks. kanonik Andrzej Wierzbicki przewodnicząc Eucharystii w naszym Sanktuarium.
Witając przybyłe delegacje władz samorządowych, przedstawicieli szkół i organizacji społecznych działających w naszym regionie, a także strażaków obchodzących swoje patronalne święto św. Floriana ks. Andrzej podkreślił doniosłość związanych z tym dniem uroczystości zarówno w wymiarze państwowym, narodowym jak i katolickim. Dlatego pozostają one w nierozerwalnym związku od najdawniejszych naszych dziejów.
   Obchody 1050 lecia Chrztu Polski dobitnie nam uzmysłowiły znaczenie przyjętego przez Mieszka I Chrztu dla dalszych naszych dziejów. Wbijając Krzyż w naszą ziemię, a także wprowadzając go do naszych serc Mieszko nie tylko przybliżył nam Jezusa Chrystusa ,ale również stojącą obok tego krzyża Jego Matkę, którą naród przyjął za swoją matkę. Zapowiadając wymowną treść przewidzianych na ten dzień czytań z Pisma Świętego apelował o przemyślenie słów odnoszących się do Matki Chrystusa. (Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab)
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu(…) W pięknie zaśpiewanym przez Agnieszkę Psalmie responsoryjnym usłyszeliśmy : (Ps: Jdt 13,18-20)
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi.
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
Stwórca nieba i ziemi.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi,
abyś była wywyższona na wieki.
REFREN: Tyś wielką chlubą naszego narodu
   W pięknej homilii poświęconej Matce Bożej Patronce Polski ks. proboszcz skupiony na przewodniej tezie : Maryja zawsze była naszą Królową przeprowadził nas przez burzliwe dzieje naszej historii cytując odnoszące się do Maryi słowa władców państwa, hierarchów kościelnych, wielkich ludzi naszej literatury i sztuki, twórców muzyki dowodzących Jej znaczenia w życiu osobistym poszczególnych ludzi jak i całego narodu. Jako przykłady zacytowane zostały fragmenty utworów:
Zygmunt Krasiński - Modlitwa do Matki Bożej

Niegdyś Cię, Mario, w Świętej Częstochowie

O lud swój polscy błagali królowie,

 

Niegdyś Cię Polska, jeszcze wielka, cała,

Królową swoją przed zgonem obrała,

 

Naród ten niegdyś służył Ci orężno,

Bój Chrystusowy tocząc z poganami —

 

Królowo Polski i Litewska Księżno,

Zmiłuj się nad nami!

 

Cyprian Kamil Norwid – Modlitwa

Maryjo, Pani aniołów, u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie —

A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi naszej tak, jako jest w niebie!

 

A Mickiewicz – Pan Tadeusz

Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz bramie…

 1. Słowacki – Pieśń Konfederatów
  Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
  nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
  bo u Chrystusa my na ordynansach,
  słudzy Maryi.
  Maryja wyniesiona, Maryja Królowa – to Ta, która ukazuje swojego Syna, Ta, która skrywa się za Słowem, Ta, która to Słowo nieustannie kontempluje, Ta, która jest przy cierpiącym. Niekiedy fałszujemy obraz Maryi, Królowej, kiedy przestawiamy Ją, myślimy i nauczamy o Niej wedle wzoru królowania zaczerpniętego z tradycji narodowej, monarchicznej, czysto ziemskiej. Ona, jak i Jej Syn nie ustanawiali porządku doczesnego i nie kierowali się tym stylem myślenia. Królestwo Boże nie jest z tego świata – podkreślił mówca kierując do słuchających ważne pytanie: - Czy Maryja jest nadal naszą Matką i Królową?

Na zakończenie Eucharystii dokonano odnowienia Ślubów Jasnogórskich, a ksiądz odczytał treść wciąż aktualnej modlitwy ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Po zakończeniu kościelnej części uroczystości jej uczestnicy udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego aby złożyć tam kwiaty, a następnie udali się do Domu Kultury na akademię przygotowaną przez młodzież bogoryjskich szkół.

 

 Tekst i zdjęcia Cz. Brudek