XI Bogoryjski Wieczór Uwielbienia

 

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 31 marca przybył do naszego Sanktuarium O. Teodor Knapczyk, który w asyście ks. Michała i ks. kustosza Andrzeja Wierzbickiego modlili się o uzdrowienie i uwolnienie dusz licznie zebranych wiernych.

W homilii głoszonej przez O. Teodora znalazło się szerokie omówienie zagadnień związanych z cierpieniem;

 

...Cierpienie dotyka nas wprost, gdy sami upadamy na zdrowiu, ulegamy wypadkowi, czy jesteśmy ofiarą jakiegoś kataklizmu. Przeżywamy również ciężko cierpienia naszych bliskich, z którymi przychodzi nam dzielić wspólny los. Z cierpieniem i w cierpieniu przychodzimy na świat, gdyż ten cudowny akt narodzin jest cierpieniem zarówno dla matki jak i dla dziecka, które nagle musi opuścić ciepłe i bezpieczne miejsce pod sercem swojej matki. Lista cierpień jest ogromna. Jest to zarówno ból fizyczny jak i cierpienie duchowe, którego źródłem są niezaspokojone potrzeby ludzkiej duszy, brak miłości, poniżanie, lęk przed przyszłością, gniew na samego siebie za trwanie w grzechu i brak przebaczenia sobie. Każde cierpienie jest zadrą w naszym życiu, bo pozbawia nas radości życia, ale przynosi również zwątpienie w sens życia, a nawet odbiera nam wiarę w Boga. Człowiek od zawsze dopytywał się o sens cierpienia. Skoro istnieje Bóg, który jest Miłością, to dlaczego istnieje również cierpienie ? pytamy, i często nie uzyskujemy przekonującej odpowiedzi.

Łatwo jest dociec przyczyn bólu fizycznego. Wiemy, że z wiekiem dochodzi do zużycia się tkanek narządów i organów, do zwyrodnienia stawów i całego szkieletu. Powiemy sobie najwyżej, że może można było inaczej żyć, mniej harować, zadbać o wypoczynek, lepiej się odżywiać, nie korzystać z używek itd.

Trudniej przychodzi odpowiedzieć sobie na pytania o sens cierpienia w wypadkach losowych, katastrofach, kataklizmach, wojnach, a jeszcze trudniej wyjaśnić cierpienie i śmierć małych dzieci. Jak pocieszyć cierpiącą matkę, którą spotykamy w szpitalu onkologicznym, z kilkumiesięcznym dzieckiem na ręku czekającą na przeszczep szpiku kostnego ? mówił o. Teodor. Odpowiedź na dramatyczne pytania o sens cierpienia należy szukać np. w Księdze Hioba, który doznaje olśnienia i znajduje odpowiedź: Bóg jest odpowiedzią. Podobną odpowiedź znajdziemy w Nowym Testamencie w słowach Jezusa:: - Ja jestem odpowiedzią Boga na twoje cierpienie. Pójdź za mną śladem mojej Drogi Krzyżowej. Stań obok mnie na Golgocie i trwaj przy mnie, abyś tam doczekał poranka Zmartwychwstania. Żadne ludzkie wyjaśnienia nie dadzą ci spokoju ani odpowiedzi na dręczące cię pytania ? wyjaśniał O. Teodor

Przechodząc do modlitwy o uzdrowienie z różnych chorób wskazał na sposób modlitwy jaki powinien dominować wśród modlących się o łaski, po które przybyliśmy do naszego Sanktuarium. Odejdźmy od zwyczaju ?załatwiania? sobie zdrowia w zamian za kilka tajemnic różańca, czy w zamian za odprawienie nowenny. Pamiętajmy o tym, że potrzeba nam wszystkim nawrócenia, aby uwierzyć w moc Boga. Musimy obdarzyć Go zaufaniem, ale i poprzez swoją postawę zyskać Jego zaufanie. Trzeba nam dopuścić do głosu i działania w nas Ducha Świętego, który napełnił nas Sobą w dniu chrztu świętego, a teraz może przyczynić się do otrzymania łaski przywrócenia nadwątlonego zdrowia lub zatrzymania jego degradacji. Módlmy się z przekonaniem w Bożą moc ? podkreślił o. Knapczyk.

W dalszej części nabożeństwa nastąpiło poświęcenie przyniesionych sakramentaliów, błogosławieństwo wszystkich wiernych Najświętszym Sakramentem, a później indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rak kapłana.

Modlitewne spotkanie przebiegało w atmosferze pięknego śpiewu jaki już tradycyjnie zapewnia Diakonia Uwielbienia ?Posłańcy Miłości? z Bogorii pod przewodnictwem Pawła i Sabiny Wawryk.

Po nabożeństwie wierni mogli zaopatrzyć się w wydawnictwa katolickie dotyczące uzdrowień.

Termin następnego Nabożeństwa o uzdrowienie wyznaczono wstępnie na środę 27 maja br.

 

 Tekst i zdjęcia: Cz.Brudek