Niedziela Palmowa w Bogoryjskim Sanktuarium

 

Kolejnym wydarzeniem intensywnie przeżywanego przez nas Wielkiego Postu jest Niedziela Męki Pańskiej zwyczajowo nazywana Niedzielą Palmową. Na tę doroczną i wiosenną już uroczystość tłumnie przybyli z palmami do naszego Sanktuarium parafianie, wśród których znaczną grupę stanowiły dzieci i młodzież. Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami na wiosenne Święto Paschy. Do dziś w tym dniu powszechnie święci się palmy, na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta. Palma to symbol męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa.

 

Przyniesione dzisiaj do kościoła piękne palmy zostały poświęcone przez celebrującego Eucharystię ks. kanonika Andrzeja Wierzbickiego, a następnie z pieśnią na ustach Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam wyruszyliśmy tłumnie na pierwszą w tym roku procesję wokół kościoła. W dalszej części mszy świętej wysłuchaliśmy śpiewanego przez kantorów Opisu Męki Pańskiej, który wprowadził nas we wszystkie wątki z życia Jezusa Chrystusa jakie będziemy przeżywać w czasie Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza w czasie Triduum Paschalnego. Dokonujący podsumowania liturgii Niedzieli Palmowej ks., proboszcz przypomniał zebranym znaczenie bogatej symboliki tego święta i podziękował za liczne przybycie i wszelkie starania o to, aby podobnie jak przed wiekami uczcić wjazd Jezusa do Jerozolimy. Miejmy jednak świadomość i tego faktu, że Jezus przybywając do Jerozolimy w Niedzielę Palmową wiedział, że w najbliższych dniach czeka Go w tym mieście śmierć. On podjął decyzję oddania swego życia za nas. Ukazał tym samym tę niepojętą moc, jaka jest w sercu człowieka, jedyną moc decydującą o jego godności ? moc miłości.

Rozważając postawę Syna Człowieczego w dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Niedzieli, trzeba nieustannie mieć na uwadze tę wielką prawdę, iż miłość jest silniejsza od życia. Ktokolwiek ceni życie swoje więcej niż miłość, nie wejdzie w głąb tajemnic Wielkiego Tygodnia- powiedział. Wstańmy więc i podnieśmy nasze palmy jak do pozdrowienia i zaśpiewajmy wspólnie:

Cóż ci Jezu damy za Twych łask strumienie

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Panie nasz, króluj nam!

Boże nasz, króluj nam!

Poprzez wieczny czas króluj, Jezu, nam!

 

 Tekst i Zdjęcia: Cz. Brudek